Marianne Wethe Koch er ny i Cargill. Foto: Silje Katrine Robinson
Marianne Wethe Koch er ny i Cargill. Foto: Silje Katrine Robinson

Hun er ny i Cargill: - Midt i blinken for meg

Marianne Wethe Koch er ny i stillingen som bærekraftsansvarlig i Cargills akvakulturvirksomhet region Nordsjøen.

Publisert

Trønderen har jobbet i Cargill siden 2018 da hun startet som trainee i avdelingen for produktutvikling.

Endret karrierevei

Marianne startet sin akademiske løpebane på NTNU i 2011, for å bli sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse. Under studiene var hun med i et samarbeidsprosjekt som omhandlet havbruk, og en gnist ble tent:

- Jeg skjønte raskt at havbruk, kombinert med bærekraft, ville være midt i blinken for meg. Fremtiden er avhengig av økt matproduksjon fra havet, og jeg vil bidra inn med å finne de mest bærekraftige løsningene, sier Marianne.

Hun fullførte på NTNU, flyttet etter hvert til Bergen og nye sivilingeniørstudier. Denne gang i havbruk og sjømat ved UiB. 

Hun ble også tilknyttet Hatch Blue, verdens første akselerator innen akvakultur. Det ga ekstra inspirasjon og trygghet for at hun hadde funnet en allsidig bransje med stort potensial.

Forskning og samarbeid

I dag er hun opptatt av å utvikle EWOS-fôr, og ønsker særlig å bidra til at næringen kan få enda lavere klimagassutslipp. Bruk av såkalte sirkulærøkonomiske råvarer, som er en del av et kretsløp hvor minst mulig ressurser går tapt, spiller her en viktig rolle. Det kan være bi-produkter, alger, insekter, bakterier, sopp, ja til og med gjær produsert av trevirke.

- For å oppnå dette har vi behov for intensiv forskning. Her har Cargill en nøkkelrolle der det investeres betydelige summer for å finne morgendagens råvarer. Men dette er ikke noe sololøp. Vi må spille på lag med politikere, forskningsinstitusjoner, oppdrettere og en rekke andre aktører, sier Marianne som minner om at Cargill er midt i en intrikat verdikjede. 

- Vi kan ikke styre disse prosessene alene, men behøver en helhet der alle bidrar. Det gjelder til syvende og sist også oss forbrukere. Jeg håper på større aksept for at bærekraft har en pris, og at slike produkter gjerne vil koste litt ekstra, både å produsere og i butikken for oss konsumenter.

Forsker på insektmel

I tillegg til ny jobb holder Marianne på å avslutte mastergraden sin. I masteroppgaven ser hun på bruk av insektmel i fiskefôr, og utfører selve forskningen på Havforskningsinstituttets lokaler i Austevoll og på Nordnes. Oppgaven er en del av et EU-finansiert prosjekt med søkelys på å fremme industriell sirkulærøkonomi.

- På denne måten er studiene sterkt relatert til jobben. Gjenbruk og smart bruk av begrensende ressurser er selve kjernen av bærekraft, og det er en viktig nøkkel for å oppnå en bærekraftig vekst i næringen. Mulighetene er mange. Her skjer det mye spennende! 

Må ta utfordringene sammen

Marianne fremhever det gode samarbeidet innen havbruksnæringen.

- Vi har mange arenaer som legger til rette for felles innsats. Det er nødvendig at hele verdikjeden spiller på lag for å få til reelle endringer. Her har vi blant annet et spennende miljø i Bergen der kloke hoder fra et bredt spekter kommer sammen. Det skaper engasjement og gode synergier, sier Marianne som til slutt har en viktig oppfordring:

- Vi må huske at bærekraftsutfordringene vi møter er akkurat det – utfordringer. For at næringen skal vokse og samtidig være ledende innen bærekraft må vi velge å ta disse utfordringene, sammen.  Bare på den måten kan vi sørge for å produsere den bærekraftige maten som fremtiden er avhengig av.