Slaktebåten Norwegian Gannet skal være klar i september og er for tiden under bygging. Foto: Hav Line.
Slaktebåten Norwegian Gannet skal være klar i september og er for tiden under bygging. Foto: Hav Line.

Slaktebåten Norwegian Gannet skal stå klar i september

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line sier at i september vil Hav Lines første slaktebåt, «Norwegian Gannet», være klar til å settes i drift. Båten frakter laksen direkte fra merdene i Norge til Hirtshals i Danmark, der den skal pakkes og sendes ut i markedene.

Publisert

Bløgging og sløying skjer om bord på båten og gjør at fisken kan komme dobbelt så raskt ut i markedene som ved vanlig slaktemetode. Det melder selskapet i en pressemelding. 

Interesse fra hele kysten

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line. Foto: Kyst.no.
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line. Foto: Kyst.no.

De ansatte på båten være norske. I tillegg vil selskapet ha noen ansatte i Danmark og på land i Norge.

- I havbruksnæringen er det ingen tvil om at den beste kompetansen er norsk, sier Arnesen. Men han er også opptatt av å bidra til norsk verdiskapning.

- Bransjen skaper arbeidsplasser og store verdier for Norge. Det skal vi videreføre. Vi opplever stor interesse fra hele kysten, og har allerede ansatt folk fra steder som Bømlo, Solund og Molde, uttaler Arnesen.

Fra vei til sjø i praksis

Den nye slaktebåten som er under bygging, skal gjøre at fisken kan komme dobbelt så raskt ut i markedene som ved vanlig slaktemetode. Foto: Hav Line.
Den nye slaktebåten som er under bygging, skal gjøre at fisken kan komme dobbelt så raskt ut i markedene som ved vanlig slaktemetode. Foto: Hav Line.

Hav Line er en av flere innovative måter den norske havbruksnæringen utvikler seg på.

- Det utvikles stadig nye løsninger på laksenæringens utfordringer. Det er veldig spennende å være en del av dette. Vårt konsept gjør at næringen blir betydelig mer miljøvennlig og bærekraftig, påpeker han. 

En full båtlast vil alene erstatte 86 trailere til Europa, og redusere laksens CO2-avtrykk betydelig. Siden fisken er slaktet og gjennomkjølt når den ankommer anlegget vil Hav Line bruke mindre is i kassene og dermed mindre energi. Kortere vei til forbruker vil også forlenge holdbarhet og redusere matsvinn.

- Mer gods fra vei til sjø er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene vi har satt, og er et uttalt politisk mål. Hav Line gjennomfører dette i praksis. Det betyr færre farlige trailere på norske veier og lavere klimautslipp, uttaler Arnesen.

Selskapet har fått støtte fra Enova til å investere i lavutslippsteknologi med batteri og landstrøm, slik at båten er så energieffektiv som mulig.

Mindre dødelighet

Slaktebåten vil også bedre fiskevelferden og redusere risiko for rømming.

- Vi har ingen transport av levende fisk og ingen ventemerder. Det reduserer risiko for smitte, dødelighet og rømming, sier Arnesen.

Han understreker at Hav Line i hovedsak skal være et supplement til dagens slakterier.

- For at den norske havbruksnæringen skal fortsette å skape inntekter og arbeidsplasser til landet må vi hele tiden utvikle oss og finne nye måter å gjøre ting på. Vårt konsept er en av mange nye løsninger som kommer, sier han avslutningsvis.