Caroline Durif, forsker ved Havforskningsinstituttet på Austevoll. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.
Caroline Durif, forsker ved Havforskningsinstituttet på Austevoll. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.

Slik oppfører de ulike rensefiskene seg i merden

På tidenes første «Aqkva rensefisk» på Stord, med drøye 100 deltakere tilstede tok Caroline Durif, forsker fra Havforskningsinstituttet for seg rensefiskens adferd og lusespisingsaktivitet i merd.

Publisert

Havforskningen har gjort flere forsøk for å se hvor effektive lusebeiterne, og Durif presenterte noen av resultatene fra et FHF-prosjekt hvor de i 33 merder hadde 500 laks og 24 rensefisk av ulike artsblandinger. Noen av merdene var også kontrollmerder uten rensefisk.

- Vi telte 10 laks ukentlig for å sjekke lus og stadier. Etter fire uker måtte vi avslutte forsøket grunnet at fisken fikk AGD, men vi fikk noen gode resultater, opplyser hun.

Leppefisken mest effektiv

På fastsittende lus så de ingen signifikant forskjell på lusenivåer mot kontrollgrupper.

- På bevegelige så vi at merdene vi hadde rognkjeks i hadde mer, dette gjaldt også hunnlus. De mest effektive fiskene var grønngylte, bergnebb og berggylte, forteller hun.

Berggylte. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Berggylte. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Under forsøket fisken var all fisken PIT-merket, for å registrere hvor fisken oppholdt seg i merden.

- For å finne ut hva som skjedde med rognkjeksen gikk vi inn å så på dataene. Vi tror at rognkjeksen lå i overflaten over laksen og at grønngylten og bergnebben var på en annen dybde, forklarer hun.

De filmet også i merdene, for å se hvordan rensefisken brukte skjulet og tok fôret.

- Bergnebben var mest aggressiv og gikk ut av skjulene for å beite på lusen. Berggylten oppholder seg i hele merden og går mye ut blant laksen for å spise lus skjulet og grønngylten var også mest i skjulet på ulike dybder og ikke så aktiv som bergnebb. Rognkjeksen var over skjulene og var lite interessert i laksen, oppsummerer hun.

Hun tror at varme og mye maneter gjorde at rognkjeksen var lite interessert.

- Og selv om det var varmt hadde vi ingen dødelighet på rensefisken gjennom forsøket, legger hun til.

Kort oppsummert kunne de fra lusetellingene konkludere med at grønngylte, berggylte og bergnebb hver for seg sørger for lave lusetall.

Av kombinasjoner var det spesielt bergnebb og berggylte som holdt laksen fri for lus. I kombinasjon grønngylte/bergnebb var det én merd med ekstra høye lusetall, mens de to andre merdene med samme kombinasjon fungerte bra.

Resultatene stammer fra ett av forsøkene i prosjektet ”Atferd og artsamspill i laksemerd”. Fremover skal det mellom annet undersøkes om rensefisk tåler medikamenter brukt ved laksesykdom, ulike overvintringsmetoder og om laksen spiser rensefisk når den sultes før slakting.