Illustrasjonsfoto av avlusing med hydrogenperoksid.
Illustrasjonsfoto av avlusing med hydrogenperoksid.

Miljødirektoratet forstår frustrasjonen til brønnbåtnæringen

- Vi forstår godt at bransjen har behov for tydeliggjøring av regelverket knyttet til utslipp av lusemidler fra brønnbåt og at det er frustrerende med uklarhet. Myndighetene jobber sammen for å få en avklaring på dette, sier Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet til kyst.no.

Publisert

Kristiansen jobber som seksjonsleder for lokal forurensing i Miljødirektoratet og  sier at bruken av lusemidler har vært økende de siste årene.

- Tiltak for å bekjempe lakselus er viktig for å bidra til god fiskevelferd i oppdrettsmerdene og for å minimere faren for spredning av lus og skade på villaks. Samtidig kan stor bruk av lusemidler gi risiko for skade på andre viktige arter i fjordene som krabbe, reke og hummer, sier Kristiansen.

Glen Bradley fra Rostein sa til kyst.no at oppdrettsnæringen fortjener bedre enn å bli anklaget for ulovlig dumping av lusemidler og venter på Miljødirektoratets beklagelse for dette. Kristiansen vil imidlertid ikke unnskylde påstandene.

Les hele saken her: – Vi venter stadig på Miljødirektoratets beklagelse

Cecilie Kristiansen, seksjonsleder for lokal forurensing i Miljødirektoratet.
Cecilie Kristiansen, seksjonsleder for lokal forurensing i Miljødirektoratet.

Hun påpeker at regelverket som gjelder dumping fra skip er komplisert, og det er ulike fortolkninger av OSPAR-konvensjonen og hvorvidt dumpeforbudet i konvensjonen gjelder for utslipp av avlusingsvann fra brønnbåt.

- Vi forstår godt at bransjen har behov for tydeliggjøring av regelverket knyttet til utslipp av lusemidler fra brønnbåt og at det er frustrerende med uklarhet. Myndighetene jobber sammen for å få en avklaring på dette, sier seksjonslederen til kyst.no.

Ønsker god dialog

- Miljødirektoratet ønsker å ha en god dialog med bransjen, og vi inviterte i fjor høst representanter fra næringen og deres bransjeforeninger til møte. Vårt inntrykk er at oppdrettsnæringen er opptatte av å finne tiltak for å redusere bruken av lusemidler, legger hun til.

Seksjonslederen sier de involverte myndigheter samarbeider om å skaffe kunnskap og å få på plass tydeligere regelverk på dette området.

- Fiskerimyndighetene arbeider nå med nye bestemmelser for bruk av lusemidler og for utslipp fra brønnbåter i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet, utdyper Kristiansen til kyst.no.