Det ble satt ut smolt i september i den lukkede merden Certus. Foto: Cermaq.

Presterer svært bra i Certus

Tre måneder etter at fisken ble satt ut, er det tydelig at laksen i den lukka merden i Horsvaagen trives og presterer svært bra.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Certus, Cermaqs lukka merd for postsmolt i Horsvaagen i Hamarøy kommune, skiller seg ut fra de andre merdene i anlegget med sin oransje ring. Under vann har den både en tett duk og et tradisjonelt nett, slik at det er dobbelt sikring mot rømming.

- Her trives fisken godt, den har vokst bedre enn fisken i merdene omkring, dødeligheten er minimal og lus er ikke noe problem, forteller en fornøyd Kjell Hansen i en pressemelding. Han er prosjektkoordinator i Nordland.

Robust teknologi

Den lukka merden har fått navnet Certus fordi dette latinske ordet betyr «sikker». Så langt har teknologien vist seg robust og funksjonell, noe som er viktig for å sikre vannstrømmen i merden, vannutskifting fra dypere vann, lys og oksygeninnhold i vannet.

- Certus er også en god arbeidsplass der hensynet til trygge arbeidsoperasjoner er vektlagt i konstruksjonen. Det er lett og trygt å bevege seg rundt på anlegget, understreker Kjell Hansen.

Det ble satt ut smolt i september i den lukkede merden Certus. Fisken skal være i merden frem til juni, og flyttes da over i en vanlig merd den siste vekstfasen frem til slakting.

Ambisjon om å utvikle «Flexifarm»

- De første dataene fra Certus støtter opp om potensialet til lukka anlegg. Vår videre ambisjon er å utvikle et lukka merdkonsept «Flexifarm» der vi tar i bruk moderne renseteknologi for inntaksvannet for å hindre inntak av patogener og dermed smittsomme sykdommer, sier Harald Takle, Cermaqs forskningsleder for oppdrettsteknologi

Cermaq Norway AS har en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks, og nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2017 hadde Cermaq Norway en omsetning på ca. 3 milliarder norske kroner, og bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene.