På Cermaq-lokalitet Bakfjorden er det to millioner fisk med en snittvekt i underkant av 2 kg.
På Cermaq-lokalitet Bakfjorden er det to millioner fisk med en snittvekt i underkant av 2 kg.

Fikk parvicapsulose på Cermaq-lokalitet 

Oppdrettsselskapet sier de fremover vil ha fokus på utsettstidspunkt og smoltkvalitet etter at de måtte ta ut over 25 000 laks.

Publisert Sist oppdatert

Forekomst

  • Parasitten og sjukdommen er påvist hos både vår- og haustutsett av oppdretta laks, frå Hordaland til Finnmark. 
  • Dei viktigaste førekomstar er i anlegg i dei nordlegaste landsdelane, og det er stort sett frå denne regionen det rapporterast om utbrot av parvicapsulose. Parasitten er og vanleg å finna i vill laks og aure langs heile den norske kysten og er og påvist i sjørøyr. 
  • Det kan vera smitte i sjøen i store deler av året, men nyare forsking tyder på at smittevindauget i Finnmark er får juni til desember, med ein topp i august til september.

Kilde: Veterinærinstituttet

I  en rapport fra Cermaq til Mattilsynet skriver selskapet at det etter tilsyn av Mattilsynet den 12. oktober ble avdekket at det ikke var registrert avvik i forbindelse med parvicapsulose og forøket dødelighet i forbindelse med uttak av svak fisk på Cermaq-lokalitet Bakfjorden.

Sykdommen fører til tap av fisk, redusert velferd, tilvekst og kvalitet.

- Det ble intensivert uttak av tapere/svimere i uke 34-38 i forbindelse med et forøket antall svimere i anlegget. Vi antok at utbruddet skyldtes parvicapsulose og fikk stadfestet dette under et fiskehelsebesøk den 15.09, skriver Cermaq i rapporten, som Kyst.no har fått tilgang til. 

I begynnelsen av utbruddet gikk det mye normalfisk høyt i merdene og det ble ifølge Cermaq vurdert at ved å ta avkast for å fjerne en større andel av den påkjente fisken, ville det også kommet med mye frisk fisk. Det ble derfor lagt ned innsats for å håve parvi-taperene ut av merdene med håndhåv.

- Når det oppstod et tydelig skille i merdene mellom syk og frisk fisk, ble det tatt avkast og fjernet en større andel av taperfisk og merdbildene har i tiden etter gradvis sett bedre og bedre ut. Fisken ble satt ut i november 2022 og utenfor det som ansees som "parvi-vinduet", forklarer selskapet.

I rapporten skriver Cermaq at tiltak for å hindre gjentakelse vil være fokus på risikovurdering av høstutsett med tanke på utsettstidspunkt og smoltkvalitet, på lokaliteter med historikk på parvicapsulose.

Forholdene bedret

Astrid Aam, kommunikasjonssjef i Cermaq bekrefter til Kyst.no at de hadde et ubrudd av parvicapsulose på anlegget deres i Bakfjorden.

- Det viktigste tiltaket vi gjorde på lokaliteten var å aktivt ta ut fisk som viste tegn til svekket helse eller redusert velferd, forteller hun.

Fisk som ble tatt ut ble umiddelbart avlivet, sier Aam, som legger til at det er ca to millioner fisk på lokaliteten med en snittvekt i underkant av 2 kg.

- Etter hvert normaliserte forholdene seg, og situasjonen på lokaliteten i dag er god, kan hun fortelle.

Aam sier at av hensyn til fiskevelferden tok selskapet ut 25 500 fisk over en åtte ukers periode.