Cermaqs lokalitet Olderfjord.

Cermaq avliver 900 000 fisk med sårskader

Cermaq avliver fisk i 6 merder på anlegget Olderfjord i Hammerfest på grunn av bakteriell sårinfeksjon og redusert fiskevelferd

Publisert Sist oppdatert

- På grunn av en krevende fiskehelsesituasjon som har utviklet seg over tid, har vi i etter lengre tids dialog og samråd med Mattilsynet dessverre besluttet å ta ut, bedøve og avlive fisken i 6 av merdene på anlegget, uttaler regiondirektør i Cermaq Finnmark, Gunnar Gudmundsson, i en pressemelding.

- Dette har vært en fortvilende situasjon, der vi har sett økt dødelighet i disse merdene siden begynnelsen av januar i år, som følge av perlesnormaneter og en periode med uvær som i ettertid har ført til en bakteriell sårinfeksjon, legger han til.

Gudmundsson legger til at selskapet har hatt tett dialog med Mattilsynet og har iverkssatt tiltak for å bedre situasjonen, med økte uttak av svekket og død fisk. Til tross for dette ser ikke selskapet annen løsning enn å avlive fisken.

- Til tross for tiltak har situasjonen ikke endret seg og med tanke på årstid og lave sjøtemperaturer frykter vi en ytterligere forverring.

- Slik situasjonen er nå kan vi heller ikke se at det er noen andre tiltak eller behandling som vil gi forbedring av helsetilstanden. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å avlive fisken i disse merdene. Det er en vanskelig beslutning da det også er mange individer i disse merdene som viser normal atferd og appetitt. Samtidig frykter vi for at smitte fra de 6 merdene kan spre seg til resten av merdene i anlegget, og har derfor anmodet Mattilsynet om å få avlive fisken i disse 6 merdene.

- Dette syns vi er veldig trist, men samtidig dessverre nødvendig. Av hensyn til fiskevelferden er det rett å avlive fisken kontrollert og på en human måte. Etter bekreftelse fra Mattilsynet har vi iverksatt uttak av all fisk i de 6 merdene, og de vil være tømt i løpet av få dager. Fisken på anlegget er ca. 500 gram (1/2 kg). Til sammen er det ca. 900 000 fisk i de 6 merdene, sier regiondirektør i Cermaq Finnmark, Gunnar Gudmundsson avslutningsvis.