Cermaq er en av oppdretterne som nå inngår forlik etter anklager om prisfiksing.

Oppdrettere nær forlik etter sak om prisfiksing 

Saksøkerne er fornøyd med forliket på 5,25 millioner canadiske dollar fra Cermaq, Grieg Seafood, Lerøy, Mowi og SalMar.

Publisert Sist oppdatert

En sivil sak anlagt av to kanadiske forbrukere mot en gruppe norske lakseoppdrettere for påstått prispåvirkning ser ut til å nærme seg en løsning etter at en føderal dommer har godkjent et forlik mellom partene.

Gruppesøksmålet har vart siden 2019, og skal fra saksøkerne være på vegne av "alle personer i Canada som kjøpte oppdrettet atlantisk laks og produkter som inneholder eller er avledet fra oppdrettet atlantisk laks kjøpt eller solgt i Canada fra 10. april 2013."

Lakseoppdretterne har sammen tilbudt en avtale om 5 250 000 kanadiske dollar (3,146 millioner britiske pund eller 42 millioner norske kroner).

Etter en høring 6. oktober ga dommeren, Justice Gascon, klarsignal for en høring for godkjennelse av forliket.

Ingen innrømmelse av ansvar

Vilkårene i den foreslåtte forlikssavtalen spesifiserer at lakseoppdretterne ikke innrømmer noen påstand om ulovlig atferd som påstås i søksmålet, og de avviser all ansvar.

Avtalen legger til at selv om saksøkte har "gode og rimelige forsvar" mot påstandene, avgjør de saken "for å oppnå en endelig og nasjonal løsning på alle påstander som er fremmet eller kunne ha blitt fremmet," og "for å unngå ytterligere utgifter, ulempe, distraheringen av byrdefull og langvarig rettssak, og risikoen knyttet til rettssaker og anker."

Les hele saken på Kyst.no sin engelske søsternettside FishFarmingExpert.