- Vi frykter at reduserte investeringer og prosjekter på vent, vil medføre lavere aktivitet og fare for permitteringer hos leverandør-industrien, sier direktør for bærekraft i Cermaq Group, Lars Galtung.
- Vi frykter at reduserte investeringer og prosjekter på vent, vil medføre lavere aktivitet og fare for permitteringer hos leverandør-industrien, sier direktør for bærekraft i Cermaq Group, Lars Galtung.

Cermaq leverer tilbake oppdrettstillatelser

Cermaq hever kjøp av 689 tonn MTB til en verdi av 134 millioner kroner.

Publisert

- Forslaget om grunnrente har skapt stor usikkerhet både hos oppdrettsselskapene og hos leverandørindustrien. Reduserte investeringer og prosjekter på vent, vil medføre lavere aktivitet og fare for permitteringer hos leverandør-industrien. Dette vil gå ut over arbeidsplasser i mange kystkommuner. Dette blir en realitet for oppdrettsbransjen med mindre det ikke blir endringer i grunnrenteforslaget, sier direktør for bærekraft i Cermaq Group, Lars Galtung.

Cermaq kjøpte sin andel av kapasitetsøkning i trafikklyssystemet til 134 millioner kroner, penger som skulle inn på Havbruksfondet.

- Vi hever kjøpet fordi vi ikke har oversikt over hvilken påvirkning forslaget vil få for verdsetting og lønnsomheten fremover, sier Galtung.

Fryser investeringer for fire milliarder

Cermaq Norge legger investeringer for inntil fire milliarder på is som en konsekvens av forslaget om grunnrenteskatt.

- Vi har siden 2016 investert over fem milliarder kroner i Nord-Norge og hadde planer om investeringer på opp mot fire milliarder de nærmeste årene. Nå må vi få oversikt over konsekvensene av grunnrenteforslaget før eventuelle prosjekter kan bli iverksatt, avslutter han.