Illustrasjonsbilde. Cermaqs sjøanlegg. Foto: Cermaq/Karoline O. A. Pettersen.
Illustrasjonsbilde. Cermaqs sjøanlegg. Foto: Cermaq/Karoline O. A. Pettersen.

Cermaq søker om utviklingskonsesjoner til iFarm-prosjekt

Cermaq Norway AS søkte i midten av juli om ti utviklingskonsesjoner til prosjektet "Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse", noe de også kaller iFarm- individbasert oppdrett.

Publisert

De ti konsesjonene tilsvarer en samlet MTB på 7.800 tonn, kommer det frem på Fiskeridirektoratet sine sider.

Prosjektet skal drives på lokaliteter i Nordland, dersom de får innvilget søknaden på prosjektet iFarm.

Her kan du se en utvidet oversikt over alle de 33 ulike søkerne: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

Individbasert oppdrett

I en pressemelding skriver selskapet at sensorene til iFarm består av maskinsyn med individgjenkjenning basert på fiskens prikkmønster. I et sensorkammer, registreres antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og mulige sykdomstegn. Metoden muliggjør individbasert oppdrett av fisk og er derfor et teknologisk sprang i videreutviklingen av merdbasert oppdrett.

- Det er store gevinster å hente hvis veksten kan kanaliseres til lokaliteter av dagens type. Denne vekststrategien vil bevare og styrke Norges fortrinn som lakseprodusent innenfor dagens lokalitetsstruktur. iFarm vil være et vesentlig bidrag til løsning på arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, har konsernsjef Geir Molvik i Cermaq tidligere uttalt.

https://youtu.be/SvMusv4R8qE