Cermaq sin lokalitet Kråkevik.

Melder om rømningshendelser i Alta og Frøya

Fiskeridirektoratet følger opp to rømningssaker som har blitt meldt inn de siste dagene, i Alta og Frøya kommuner.

Publisert Sist oppdatert

Cermaq Norway Salmon AS meldte 21. juni inn en hendelse på sin lokalitet Kråkevik ytterst i Altafjorden. Det var da oppdaget en større skade i noten i en av merdene. Oppdrettslaksen i denne merden har en snittvekt på 1.2 kg. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn på lokaliteten, men det er ikke fanget laks i disse. Gjenfangsten er nå avsluttet.

Cermaq opplyser på telefonen til Kyst.no at de ikke har grunn til å tro at det har vært rømming fra den aktuelle lokaliteten, da de raskt fikk fikset skaden i noten.

Mowi Seawater Norway AS meldte 23. juni inn en hendelse på sin lokalitet Munkskjæra vest for Frøya. Det var også her oppdaget en skade i not. Oppdrettslaksen i denne merden har en snittvekt på 3.4 kg.

Fiskeridirektoratet har igangsatt tilsyn med hendelsene.

Hos Mowi skal det ikke ha vært en reell rømming fra lokaliteten.