Illustrasjonsfoto av Salmones Camanchaca anlegg.
Illustrasjonsfoto av Salmones Camanchaca anlegg.

- Dødeligheten på fisken har blitt høyere enn først antatt

Salmones Camanchaca opplevde dårlig vær på den ene lokaliteten deres i Chile forrige måned. Nå er det klart at 22 prosent av fisken på lokaliteten døde som følge av hendelsen. 

Publisert

I en børsmelding kommer det frem at Salmones Camanchaca rapporterte den 18. og 22. mai 2020 på deres hjemmeside om veldig uvanlige værforhold i Chaitén som påvirket lokaliteten Islotes.

Uværet påvirket anleggets struktur som består av to moduler på 12 merder hver. Anlegget hadde 1 765 776 fisk stående på anlegget med en gjennomsnittsvekt på 2,6 kg.

Selskapet opplyser at i etterkant av hendelsen har de arbeidet med å flytte fisken fra den berørte modulen til den andre som var upåvirket av været. Hendelsen har ført til en dødelighet på 387 837 fisk, det vil si 22 % av all fisken på lokaliteten.

- Denne dødeligheten har vist seg å være høyere enn først forventet og rapportert, siden vurderingen på de siste merdene viste mer ugunstig overlevelsesrate. Arbeids- og operasjonsprosedyrene ble bremset ned på grunn av kompleksiteten i operasjonen, dårlige værforhold og pandemi, melder selskapet. 

Siden begynnelsen av hendelsen har selskapet aktivert sine beredskapsplaner mot større dødeligheter, rømming og tap av fisk, skade på infrastruktur og planer for stormskader. Alle relevante myndigheter som den chilenske marinen, Sernapesca og miljømyndighetene har vært fullt informert og har overvåket deres arbeid.

Forsikringene har vært aktivert, som dekker deres biomasse, utvinningsarbeid og strukturer.

Gjenfangst

Selskapet begynte gjenfangstarbeidet med en gang etter hendelsen, og arbeidet inkluderte bruk av to fiskebåter på stedet, for å fange opp mest mulig av den rømte fisken.

Til dags dato har de gjenfanget 9 900 fisk av anslagsvis totalt 38 316 rømt fisk. Det tilsvarer 25,8 % av den rømte fisken. I forhold til estimert atlantisk laks slaktet i 2020, vil denne hendelsen redusere slaktemengden med nær 2200 tonn, det vil si omtrent 4 % av estimert årlig total.

Les flere saker om selskapet her.