Chris Matthews, operations director fra  Fish Vet Group, undersøker gjellene til en laks. Foto: Fish Vet Group.
Chris Matthews, operations director fra Fish Vet Group, undersøker gjellene til en laks. Foto: Fish Vet Group.

Notvask - et tveegget sverd

- Notrengjøring kan av og til kan skape forhold ikke ulikt en oppblomstring av skadelige alger. Det sier Chris Matthews som er "operations director" i Fish Vet Group Skottland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Chris Matthews forteller til Fishfarming Expert at nyere studier i Irland viser at rengjøring av nøter kan ha en skadelige effekt på gjellehelse - spesielt hvis det ikke gjøres tilstrekkelig regelmessig.

- I løpet av de siste årene, har gjellelidelser dukket opp som en av de økonomisk viktigste sykdomsårsakene i lakseoppdrett globalt. De fleste oppdrettere erkjenner betydningen av hva rene nøter har å si for gjellehelsen, selv om kompleksiteten i problemstillingen fortjener mer forskning, sier Matthews.

- Begrodde nøter gir dårligere fiskevelferd ved å redusere oksygennivået og begrense avfallsfjerning, og kan skape et reservoar for patogener som kan gi gjelleproblemer som for eksempel Neoparamoeba perurans, som er den den utløsende faktoren for AGD. Vår erfaring tilsier at fisk i tungt overgrodde nøter med lav vannutskifting har mer alvorlig AGD, legger han til.

Roncs notvasker. Foto: Laura Braden.
Roncs notvasker. Foto: Laura Braden.

Farer ved notvask

Til tross for dette påpeker han også at rengjøring av sterkt tilgrodde nøter har også sine farer.

- Mange av begroingsorganismene som hydroider og anemoner er i stand til å forårsake gjelleskader når de er tilstede i grumset som genereres under rengjøring i sjø, forklarer han.

- Disse organismene er nesledyr i slekt med maneter og inneholder sviende nesleceller som kan forårsake gjelleirritasjon. Forsøkene han kolleger i Irland har gjort har vist at fragmenter av den vanlige begroingsorganismen Ectopleura larynx, som oppstår under høytrykksvasking, forårsaker akutt gjellepatologi. Der man rengjør nøter med mye groe kan skape forhold ikke ulikt en oppblomstring av skadelige alger, advarer han.

Som et resultat av dette understreker Matthews behovet for regelmessig rengjøring av nøter og advarer om at ikke alle lokaliteter er egnet til å bli rengjort med høytrykksvasking.