Torskeoppdrett:

Norcod har nylig fått satt i gang sin tredje syklus med torskeproduksjon på lokaliteten Jamnungen.

- Dette vil være en stor fordel for vår produksjon

Norcod har nylig satt ut torskesmolt på Jamnungen, og selskapet nærmer seg ferdigstilling av deres nye yngelanlegg. Norcod-sjefen mener de nå vil stille mye bedre rustet for flere produksjonssykluser.

Publisert

Torskeselskapet Norcod har nylig satt ut 400 000 smolt på lokaliteten Jamnungen og administrerende direktør for Norcod, Christian Riber forteller til Kyst.no at gjennom sommeren har det blitt satt ut totalt 1,5 millioner torskesmolt på denne lokaliteten.

På lokalitet Jamnungen har det gjennom sommeren blitt satt ut 1,5 millioner torskesmolt.

- Jamnungen er vår største lokalitet på Frøya, og var lokaliteten hvor vi satte ut fisk første gang. Det er her vi nå igjen har satt 1,5 millioner fisk ut gjennom sommeren i vår tredje syklus. Samtidig har vi satt ut 1,5 millioner fisk på lokalitet Forså, opplyser han.

Norcod:

  • Kjernevirksomheten til Norcod AS er kommersielt oppdrett av torsk, men selskapet er gjennom eier- og partnerskap involvert i hele verdikjeden.
  • Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt- og Nord-Norge, der forholdene er ideelle for torsk.
  • Norcod er notert på børsen Euronext Growth i Oslo.

For øyeblikket har selskapet fisk på fem lokaliteter som utgjør totalt fem millioner fisk.

- Fisk fra andre produksjonssyklus vil slaktes i tredje kvartal i år, og tredje syklus vi satte ut nå i sommer skal slaktes til neste år, forteller han.

Selskapet har ti folk inklusive to lærlinger som jobber på Jamnungen.

- Det var også på Jamnungen vi hadde vår første lærling som ble ferdigutdannet basert på torskeoppdrett, sier Riber.

Starter produksjonen denne måneden

Selskapets yngelanlegg i Florø er nær ferdigstilling, og Riber sier de starter opp den første produksjon her i august.

- Dette ser vi vi veldig frem til. Anlegget gir oss muligheter for å starte flere sykluser hvert år som er en stord fordel for vår produksjon.

Norcod-sjefen sier de også har fått ny lokalitet på plass i Nesna kommune som de starter produksjon på i 2023.

Det nye anlegget vil bli utstyrt med toppmoderne akvakulturteknologi og skal etter planen settes i drift i første halvdel av 2023.

- Å etablere et nytt anlegg er alltid en spennende prosess, sier Riber.

Norcod har nå til sammen fem torskeoppdrettsanlegg langs norskekysten, og omfatter 19 tillatelser for totalt 13 920 tonn maksimalt tillatt biomasse.

- Vi har også tre nye ansatte som starter i administrasjonen i oktober, opplyser Riber avslutningsvis.

Les flere torskesaker om Norcod her.