Driftsleder Stian Myrvang er tilfreds med mottakelsen selskapet har fått i lokalsamfunnet. - Norcod oppfattes som en seriøs aktør, og har etablert et godt forhold til lokal handels- og servicenæring, sier han.

Verdiskapning i høyt fokus for Norcod

Fra selskapets oppstart har lokal verdiskaping stått høyt på Norcods agenda. I kommuner der selskapet produserer torsk resulterer etableringen i både direkte og indirekte sysselsetting, kjøp av varer og tjenester, melder selskapet.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver torskeprodusenten Norcod at selskapets oppskalering går som planlagt.

De skriver at i løpet av første driftsår i Meløy kommune i Nordland genererte Norcods aktivitet betydelige ringvirkninger. Totalt NOK 4,5 millioner gikk til innkjøp av lokale varer og tjenester, samt sponsing av kultur og idrett.

- Dette er også tilfelle i andre kommuner der selskapet har operativ drift. To familier har flyttet til Meløy utelukkende pga. Norcods etablering av lokalitet Frosvika, sier driftsleder Stian Myrvang er tilfreds med mottakelsen selskapet har fått i lokalsamfunnet.

- Norcod oppfattes som en seriøs aktør, og har etablert et godt forhold til lokal handels- og servicenæring. Bærekraftig matproduksjon med vekt på å styrke lokalmiljøet bidrar også til økt rekruttering til næringen. Det er en målsetning å rekruttere lokal arbeidskraft, men Norcod skaper også arbeidsplasser som medfører tilflytting til distriktet. Dette er svært positivt og gir kommunene økte skatteinntekter, som potensielt bidrar til opprusting av infrastruktur og kommunale tjenester, sier driftslederen.

- Engasjementet strekker seg utover egne virksomhet

Myrvang påpeker at levende og bærekraftige lokalmiljø bidrar til trivsel for Norcods medarbeidere og øvrige innbyggere.

- Den viktige havbruksnæringen har i kraft av Norcods ansatte, fått ytterligere flotte representanter. De setter selskapets verdier ut i live ved å fokusere på kvalitet i produksjon og produkt, og engasjementet strekker seg utover egne virksomhet. Strandrydding er f.eks. en aktivitet som bidrar til ivaretakelse av fellesskapets hav og strandlinje, sier han videre.

Norcod har i dag over 30 faste ansatte derav fire lærlinger.

- Dette er arbeidsvillig og nysgjerrig ungdom er en viktig faktor for å ta selskapet videre. Norcod tilbyr lærlingplasser ved samtlige av sine lokaliteter. Samarbeidet med opplæringskontorene tilfører f.eks. verdi i form av oppdatert kunnskap om hva unge mennesker i diverse utdanningsløp anser som attraktivt hos en fremtidig arbeidsgiver. Vi fortsetter vårt strategiske arbeid for positive lokale ringvirkninger og rekruttering til næringen, sier driftslederen.