I år som for ti år siden blir TriNation avholdt i Edinburgh. Men møtet blir i år flyttet fra april til november. Her er deltagerne i 2012-konferansen. Foto: TriNation

TriNation er utsatt til november

Restriksjoner på grunn av Covid-pandemien har ført til at man har valgt å utsette TriNation-konferansen til senhøsten. Den skulle opprinnelig blitt avholdt i april.

Publisert Sist oppdatert

Leder for styringsgruppen i TriNation, Tore Hovland, forteller at de i stedet vil avholde møtet den 22.-23. november 2022.

(opprinnelig i denne saken stod det at den ble den flyttet til 19. og 20. oktober, men dette ville ha kolidert med Havbrukskonferansen, så TriNation er nå derfor flyttet enda en måneds tid)

- Vi planlegger å arrangere et fysisk møte, og har reservert et lokale ved Royal College of Physicians i Edinburgh, sier han.

Hovland sier videre at informasjon om innlevering av abstrakt og et detaljert program vil følge etter hvert.

Om Trination

  • I utgangspunketet er tre nasjoner involvert; Norge Skottland og Irland – nå er flere andre også kommet med 
  • Etablert i 2005 for å øke kunnskapsgrunnlaget ved felles formidling av nye resultater om PD
  • Etter hvert er agendaen utvidet til også å gjelde CMS og HSMB
  • Møteplass for akademia, oppdrettere, leverandører av fiskehelserelaterte produkter og tjenester og myndigheter  
  • Ingen deltakeravgift på møtene; arrangementet finansieres av sponsormidler fra offentlige institusjoner og private selskaper
  • Neste møte planlagt til Skottland (Edinburgh) 19. og 20. oktober 2022
  • Fjorårets Trination-konferanse ble avholdt som digital konferanse den 21. og 22. april 2021. Presentasjoner fra denne konferansen er tilgjengelige på Trinations hjemmeside