Craig Anderson er konsernsjef i Scottish Salmon Company.

Inntekter og resultat ned for Scottish Salmon Company

Scottish Salmon Company oppnådde en EBIT per kilo på 0,07 pund i fjerde kvartal 2015, ned fra 0,25 pund i fjerde kvartal i 2014.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Inntektene for Scottish Salmon Company ble 23.9 millioner GBP i fjerde kvartal i 2015, ned fra 30.8 millioner i fjerde kvartal 2014. Slaktet volum ble 6 059 tonn i fjerde kvartal i 2015 ned fra 7 373 tonn i fjerde kvartal 2014.

De viktigste utfordringene for selskapet var  valutasituasjonen, med en styrket pund sterling mot en svakere norsk krone, samt krevende værforhold som førte til at selskapet mistet 16 dager med slakting i kvartalet.

Omsetningen for hele 2015 endte 100,04 millioner pund og et slaktevolum på 25 569 tonn. Dette er de høyeste tallene noen sinne i selskapets historie. Utviklingen fra 2013 viser en omsetningsøkning på 18 prosent og en volumøkning på 19 prosent.

Selskapet har fått løyve til å etablere en ny lokalitet i Benbecula i Hebridene for produksjon av 2000 tonn. Dette støtter den langsiktige mål om å øke volumene og oppnå en bedre kapasitetsutnyttelse, sier Craig Anderson, administrerende direktør i The Scottish Salmon Company, i en melding fra selskapet.