Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke gir negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse. Foto av insektmel: Skretting.
Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke gir negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse. Foto av insektmel: Skretting.

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke gir negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.

Publisert Sist oppdatert

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke gir negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse, skriver NMBU i en pressmelding.

Kan vi øke lakseproduksjonen samtidig som vi holder miljøpåvirkningen lav? Å innføre insekter som en del av laksens naturlige føde, kan bli en del av løsningen. De mener man kan dyrke insekter på ubrukte organiske ressurser og avfall, som vil bidra til økt utnyttelse og resirkulering av ressurser, mens man samtidig reduserer bruken av landarealer og vann.

NMBU melder at doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Foto: privat.
NMBU melder at doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Foto: privat.

- Laks som tilbys fôr basert på insektprodukter, vil ha lavere miljøavtrykk enn laks som er fôret med andre ingredienser, sier Yanxian Li, som har skrevet en doktorgradsavhandling om bruk av insektmel i laksefôr.

Hans studie bidrar med nødvendig kunnskap om hvordan fôr som inneholder insektingredienser, kan påvirke laksens helse, særlig når det gjelder tarmhelsen.

- Arbeidet viste at insekter produsert på en blanding av biprodukter fra matindustrien og tare, ikke påvirker tarmfunksjonen eller helsen til laksen negativt. Derimot viste studien at bruk av insekter i fôret kan forbedre laksens tarmhelse ved redusert opphopning av fett i absorpsjonscellene i tarmen, noe som er et hyppig forekommende fenomen hos oppdrettslaks i Norge, sier Li.

- Den nye kunnskapen fra dette arbeidet er en forutsetning for optimal bruk av insektingredienser i kommersiell lakseproduksjon, mener han.

Yanxian Li tar sin doktorgrad ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag og disputerer fredag 29. november.