Dafydd Morris er andministrerende direktør i MSD Animal Health Norway. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Ny leder og nye tider i MSD

Dafydd Morris har nå i fire uker regjert som administrerende direktør i MSD Animal Health Norge. - Det er nye tider for selskapet. Fiskehelse er mer enn vaksiner og vårt mål er å bidra til god fiskehelse på alle områder som er mulig, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Før Morris besluttet å flytte både livet og konen med seg til Bergen, jobbet han som leder av MSDs Aquateam i Storbritannia.

Morris forteller han tror på vekst i laksenæringen globalt, men at det er mange utfordringer som må løses underveis.

-  En av utfordringene for videre vekst og å nå 2050 målene om fem millioner tonn laks fra Norge, er omdømmet. Man må opplyse folk om hvordan matproduksjonen innen alle områder skjer, slik at man får en forståelse for laksenæringen. Man er ikke alltid så flink til å fortelle de gode historiene, sier han.

PD fortsatt en utfordring om 10 år

Tidligere i år mistet MSD eneretten til salg av PD-vaksiner, og Pharmaq fikk markedføringstillatelse på sin PD-vaksine. I flere år før dette skjedde pågikk det en strid om patentet.

- Patentstriden var egentlig ikke et stort nummer i UK, da PD ikke er en listeført sykdom slik den er i Norge. Etter at MSD tapte denne er det nye tider. Vi har et åpent marked når det gjelder PD og ønsker konkurransen velkommen.

At man blir kvitt PD med det første har han imidlertid ikke stor tro på, selv om markedet er åpent.

- Man vil nok ha PD også i fremtiden, men hvor mye og i hvilken grad det har innvirkning på produksjonen kan jeg ikke fastlå.

Morris påpeker at de lokalt i Bergen, samt i eierselskaper Merc har mange folk med ressurser, og solid kompetanse innen fiskehelse og vaksine. Denne kompetansen vil han utnytte ytterligere i fremtiden.

- Vår utfordring fremover er å legge det store fokuset vi har hatt innen vaksiner for PD bak oss og omfokusere både i markedet og internt. Fiskehelse er mer enn PD, og vaksiner vil være en del av verktøyene man har for å løfte frem global lakseproduksjon, legger han til.

Fiskehelse tilpasset driftsform

Som ny leder av MSD Norge ønsker han å sette et tydeligere standpunkt på det man kan kalle et lite skifte, hvem MSD er og hva de jobber for.

- Og for å vite hvilke områder vi skal jobbe for og hva vi skal utvikle fremover må vi vite hvordan lakseproduksjonen ser ut om ti år, slår han fast.

Han tror at teknologiutviklingen innen både næringen og vaksiner, samt nye driftsformer gjerne kan føre til at man utvikler vaksiner og fiskehelseprodukter tilpasset produksjonsmetoder.

- Blir det mye postsmolt-produksjon på land i ferskvann, trengs det gjerne vaksiner tilpasset ferskvannspatogener. Hvor ofte og når man skal vaksinere er også en problemstilling. Skal man eksempelvis da ha en tidlig standard-vaksinering også en ny «boost», før utsett i sjø, illustrerer han.

Selv ser han for seg at fremtiden en kombinasjon av tradisjonell lakseproduksjon i merder, laks på land og offshore, med hovedtyngde på førstnevnte.

- Man kan ikke bare låse seg til en driftsform. Da trenger man gjerne seg selv opp i et hjørne. Men med nye driftsformer oppstår nye utfordringer. Hvilke disse er vet vi ikke enda, men det vi vet er at man ikke kan vaksinere fisken mot alt mulig og tenke at dette skal gå bra.

Ser trender fra landbruk

Morris påpeker at de forsker på både vaksiner mot lakselus, virus, bakterier med mer, da de ønsker å dekke hele spekteret innen fiskehelse, og ser trender i at akvakulturnæringen tar noe etter landdyrproduksjonen når det gjelder industrialisering.

- Matproduksjon er avansert og mange forhold spiller inn på hvordan det går. Innen eksempelvis gris og fjørfeproduksjon har man industrialisert prosessene og fått på plass ny teknologi for å effektiviserer produksjonen. De har også gjort mye innen helse, avl og biosikkerhet, og trendene viser det samme nå skjer innen lakseproduksjon, sier han.

Men å oppkonsentrere tettheten av laks i ulike produksjonssystemer har han liten tro på. Nettopp grunnet dette mener han at teknologiutviklingen innen ulike produksjonsformer er fremtiden.

- I industrialiseringen av landdyrproduksjonen var det i starten fokus på å få opp produksjonen og volumer på minst mulig areal. Når dette var på plass ble det av både miljøaktivister og lobbyister igjen jobbet for at dyrene måtte ha større plass og man har frittgående høner og økologisk produksjon. Havbruksnæringen gjør derfor lurt i å gå bredt ut. Det som er viktig for oss er at vi får blitt med på reisen og få tilbakemelding på hva næringen trenger.