NTNU, Trondheim, hovedbygget. Illustrasjonsfoto.

UiB og NTNU etablerer samarbeid med Innovasjon Norge i Japan

Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) melder at de går sammen om å etablere et samarbeid med Innovasjon Norge i Tokyo. Hensikten er å styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet med Japan. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Japan og Norge har begge marine interesser, noe som gir mange felles problemstillinger og utfordringer. UiB og NTNU har allerede et godt samarbeid med japanske institusjoner innen områder som havforskning, energi og miljø. Samarbeidet omfatter forskning, forskerutdanning og studentutveksling.

For å styrke og utvide samarbeidet går UiB og NTNU sammen om en nyopprettet rådgiverstilling i Tokyo sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassaden.

– Dette er et spennende samarbeid.  Vi har store forventninger til etableringen i Tokyo, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– Japanske universiteter holder høy kvalitet, og vi ser at det er mange fagområder hvor vi kan samarbeide. Jeg ser fram til å utdype og forsterke samarbeidsrelasjonene våre i Japan, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim.

Kontorfellesskap med ambassaden og Innovasjon Norge

NTNU og UiB går sammen om en felles stillingsressurs som rekrutteres lokalt, og blir en del av arbeidsfellesskapet i lokalene som Innovasjon Norge i Tokyo deler med den norske ambassaden. Prosjektet er toårig.

Rektorene Gunnar Bovim (NTNU) og Dag Rune Olsen (UiB) signerer avtalen med Innovasjon Norges leder Anita Krohn Traaseth i Oslo 11. desember.

– Gjennom vårt samarbeid i Team Norway på ambassaden i Tokyo ønsker vi å gi vår fulle støtte til at UiB og NTNU skal lykkes i Japan. Disse universitetene er pionerer i å tenke internasjonalt partnerskap, sier Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Skal styrke og konkretisere samarbeidsrelasjoner

En rekke samarbeidsrelasjoner eksisterer allerede mellom NTNU, UiB og japanske universiteter og forskningsinstitutter. Målet er å ta ut effekten av langvarig eksisterende samarbeid i form av finansierte prosjekter, publikasjoner og mobilitet for forskere og studenter.

Det kan også være aktuelt å utvikle samarbeid med institusjoner på nye fagområder. Gjennom prosjektet ønsker NTNU og UiB å få dypere innsikt i japanske forhold og kompetanse om utdannings- og forskningssektoren og næringslivet i landet.

For å nå målene skal prosjektet bidra med konkrete tiltak som å:

  • styrke UiB og NTNUs forhold til partnere i Japan
  • gi råd og informasjon om japanske institusjoner til NTNU og UiB
  • skape møtearenaer for forskere, studenter og ledelse
  • legge til rette for utveksling av studenter og ansatte mellom NTNU og UiB og japanske universiteter
  • knytte forsknings- og utdanningsaktiviteter til næringslivet

Universitetet i Bergen samarbeider i dag med japanske universiteter innen klima-, marin-, energi- og polarforskning og japansk språk. UiB vil utvikle samarbeid innen nye fagområder som helsefag, samfunnsvitenskap og jus.

NTNU har langvarige samarbeidsrelasjoner med japanske universiteter innen fag og områder som fysikk, matematikk, nevrovitenskap, energi, miljø, materialteknologi og internasjonal politikk. NTNU har et eget Japanprogram og har siden 2003 ledet Kyoto International Forum for Energy and Environment KIFEE