Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Magnus Petersen.
Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Magnus Petersen.

Ser enormt potensiale i marin-sektor

- I Norge står Bergen for 50 prosent av virksomheten i den marine sektoren, derfor er det et enormt potensiale her, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Publisert

I dag gikk NCE Seafood Innovation Cluster sitt ”Sustainable Growth Summit” av stabelen i laksehovedstaden, og rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) åpnet det hele.

Fullt hus på "Sustainable Growth Summit". Foto: Magnus Petersen.
Fullt hus på "Sustainable Growth Summit". Foto: Magnus Petersen.

- I vår nye strategi mot 2020 er det tre retninger vi satser på; marin forskning, global sosial utfordringer og klima- og energioverføringer, sa Olsen.

Videre snakket rektoren om hvorfor denne strategien er viktig både for Norge og for verden i fremtiden.

- Det er viktig å satse på fornybare løsninger i havet, fordi vi vet det vil komme opp mot ti milliarder mennesker i 2050, samtidig som mindre fattigdom betyr at vi må øke matproduksjonen. Klimaforandringer vet vi også at kommer til å påvirke matproduksjonen negativt, blant annet gjennom økt trykk på vannressurser, forklarer rektoren. 

Norge i spesiell situasjon

Ifølge Olsen vil antall folk som arbeider med havet øke til 40 millioner mennesker i 2040, og det er kun i marin sektor at Norge er en virkelig aktør.

- I Norge står Bergen for 50 prosent av virksomheten i den marine sektoren, derfor er det et enormt potensiale her, understreker han.

Universitetet har nylig dannet flere såkalte ”Knowledge Clusters”, som er basert på interndisiplinære grupper som skal løse globale utfordringer. Det er essensielt ifølge Olsen.

- Å ha en slik interdisiplinær strategi for å løse store utfordringer som matmangel er essensielt. Universitetets ansvar er å legge til rette for at forskningen og forandringene skjer i de rett områdene, sier rektoren.

- Det som er viktig for at vi lykkes, er at det er samarbeid mellom næringsaktører, forvaltning, kulturelle grupper og andre forskere. Derfor har vi blant annet laget et nytt masterprogram som skal gi en helhetlig forståelse av den marine næringen, og mer kommer, legger han til.

Olsen trekker også frem rollen til Seafood Innovation Cluster som er et viktig bidrag til Universitetets strategi. Spesielt uthever han det nye trainee programmet.

- Disse nye traineene sitter i salen nå, og kommer til å være her i mange år fremover, konkluderer han.