Illustrasjon av det planlagte landanlegget for laks. Foto: Fredrikstad Seafood
Illustrasjon av det planlagte landanlegget for laks. Foto: Fredrikstad Seafood

Investerer heller i Danmark

Fredrikstad Seafood skulle etter planen vært kommet langt i etableringen av det det mye omtalte landbaserte lakseanlegget. I stedet er prosjektet satt på vent grunnet treghet fra ansvarlige myndigheter. Investorene bak satser heller i Danmark.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør i Fredrikstad Seafood, Erik Heim, sier på forespørsel fra kyst.no at det ikke er aktuelt å sette prosjektet i gang før regelverket rundt landbaserte konsesjoner blir ferdig behandlet.

Erik Heim, administrerende direktør i Fredrikstad Seafood AS
Erik Heim, administrerende direktør i Fredrikstad Seafood AS

- Vi har blitt fortalt flere ganger nå at det skal foreligge snart. I fjor het det at det ville foreligge «til høsten», så ble det «på nyåret», nå er det «før sommeren», sier en mildt oppgitt Heim.

Han har problemer med å forstå hva det er som skal ta så lang tid før Nærings-og fiskeridepartementet kan avklare hvordan det nye regelverket for landbaserte konsesjoner faktisk blir.

Etter mye frem og tilbake fikk Fredrikstad Seafood endelig ja til en vederlagsfri forsknings-og utviklingskonsesjon for landbasert oppdrett av laks. Det skjedde i mars 2015. Over ett år senere, er det fremdeles ikke klart hvordan regelverket rundt denne typen produksjon blir utformet. Fredrikstad Seafood fikk i løyvet anledning til å produsere 3600 tonn. Erik Heim opplyser at de vil søke om å få utvidet løyvet til 6000 tonn, hvilket de har areal og kapasitet til. Men igangsetting vil det ikke bli før regelverket er klart.

- Dette har sammenheng med at vi vil sikre at det norske regelverket blir konkurransedyktig med resten av EU. Selskapet har i dag FoU konsesjon, godkjent stedslokalisering, rammetillatelse og andre nødvendige tillatelser på plass, sier Erik Heim til kyst.no. 

Undersøker saken

Kyst.no har sendt spørsmålet til Nærings-og fiskeridepartementet som svarer at de undersøker saken, og vil komme tilbake så snart som mulig for å informere om hva som skjer fremover. I mellomtiden er altså den store investeringen som er planlagt i Fredrikstad satt på vent.

- Som rimelig er så ønsker vi å vite i detalj hva regelverket for de landbaserte forskningskonsesjonene blir før vi setter i gang, understreker Heim.

Mens de venter på at norske myndigheter skal bestemme seg, investerer eierselskapet bak Fredrikstad Seafood, Nordic Aquafarms, pengene i landbasert oppdrett i Danmark.

- Der går alt som planlagt. Yngelanlegget Maximus er i drift etter en total renovering, og matfiskanlegget Shashimi Royal skal etter planen skal settes i produksjon i desember i år, opplyser Erik Heim.

Store investeringer – mange arbeidsplasser

Bård Eker er en av investorene i Nordic Aquafarms som eier Fredrikstad Seafood. Investorene bruker nå pengene i Danmark. Foto: Gustav-Erik Blaalid
Bård Eker er en av investorene i Nordic Aquafarms som eier Fredrikstad Seafood. Investorene bruker nå pengene i Danmark. Foto: Gustav-Erik Blaalid

I en tid da poltikerne kappes om å snakke om alternative arbeidsplasser for å dempe fallet i oljesektoren, er det altså byråkratiet som bremser opp investeringene i Fredrikstad.

- Vi snakker om totalt ca. 200 millioner kroner i investeringer i byggefase 1. Dette omfatter også lokalt slakteri, samt infrastruktur for neste ekspansjonsfase. Antall arbeidsplasser lokalt inklusiv morselskap er ca. 17 for fase 1. Med ekspansjon og tilknyttet FoU snakker vi rundt 40 arbeidsplasser i løpet av 4-6 år. Østfold er en av fylkene som har stort behov for utvikling av nye næringer og nye arbeidsplasser. Foreløpig har investeringene til NAF gått til Danmark i påvente av situasjonen i Norge, forteller Erik Heim til kyst.no.

- Det kan nevnes at da fiskeriministeren (Elisabeth Aspaker, red.anm.) var hos oss i mars for et år siden, ble hun sitert med at “det er spennende at Fredrikstad går i front”. Det har nå gått ett år, legger han til.