Hjarnø Havbrug holder til på østsiden av Sør-Jylland i Danmark. Nå kan de og Hundshage AS risikere å få et gigantkrav pluss en bot som vil svi, om påtalemyndigheten i Danmark får det som den vil.

Vil inndra nesten 300 millioner fra oppdrettere

To danske oppdrettere står i hardt vær i en rettsak som kan koste dem omregnet inntil 300 millioner norske kroner. Overproduksjon, ulovlig utsett av coho og brudd på utslippstillatelse er noen av ankepunktene.

Ifølge nettavisen Fødevarewatch er de to oppdrettsselskapene Hjarnø Havbrug A/S og Hundshage A/S anklaget for en rekke forhold. Rettsaken mot dem i tingretten i Horsens nærmer seg avslutning.

Saken har imidlertid pågått en stund, da den ble startet i mars 2021, men sykdom og forsvunnede ringpermer har forsinket prosessen. Ringpermene forsvant for øvrig mens de var i politiets varetekt.

Anklagepunktene innebærer ifølge FødevareWatch forhold som systematisk overproduksjon av regnbueørret, mellom 250 til 400 prosents overskridelse utslippstillatelsen for næringssalter, mange års med oppgivelse av uriktige opplysninger om produksjon, fôrforbruk og utslipp av næringsstoffer.

Ifølge påtalemyndigheten har det også blitt ulovlig satt ut 373 000 coho laks (stillehavslaksen det produseres en del av i bl.a. Chile red. anm.) på en tillatelse som kun tillater utsett av regnbueørret.

De aktuelle oppdrettsanleggene har produksjon i sjø i nærheten av Snaptun, sør på Jylland.

Får påtalemyndigheten i Danmark det som de ønsker, vil de at Hjarnø Havbrug skal idømmes en bot på ca 48 millioner danske kroner (75 mill NOK), mens Hundshage skal få en bot på mer beskjedne 275-325 tusen DKK (430 til 510 tusen NOK). I tillegg vil de inndra 191 millioner DKK (ca. 300 mill NOK) hos de to selskapene for ulovlig inntjening. Her er det i saken hos FødevareWatch ikke spesifisert hvor mye de ønsker inndratt fra hvert enkelt.

Den tiltalte lederen for Hjarnø Havbruk var ifølge nettavisen ved sakens begynnelse innstilt til ubetinget fengsel, men påtalemyndigheten har etter en mentalundersøkelse underveis endret til å ville kreve «ambulant psykiatrisk behandling». Men de vil fortsatt at han skal idømmes en bot på mellom 50 til 100 tusen danske kroner, pluss å tape retten til å drive havbruk. Den tiltalte har hele tiden nektet straffeskyld.

Dom i saken faller etter planen 7. desember.

Les hele saken hos FødevareWatch