kristian henriksen deloitte tekmar 2015 Foto_ Linn Therese Skår Hosteland

– Laks på land nær «break even» med laks i sjø

- Konsesjonsprisen i sjø i Norge, pusher prisen opp til tilnærmet lik investeringskostnad som et landbasert anlegg, sier Kristian Henriksen akvakulturansvarlig i Deloitte. Han tror landanleggene vil komme kjapt når de først slår til i Norge. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han forteller at han ikke har troen på at oppdrett som i dag er i sjø, skal på land.

- Måten vi driver i dag er knallbra og kosteffektiv, påpeker Henriksen.

- I mitt hode tenker jeg at vi er over i en moden industrifase i sjø. På land er vi i starten av utviklingen, men de kan dra nytte av erfaringene kunnskapen fra sjø. Så det kan bli en enorm utvikling raskt,  legger han til.

- Nesten samme kostnader

Han opplyser at Deloitte har sett nærmere på investering- og prodkost i tre ulike produksjonsregimer.

-  Vi har sett på tradisjonelle sjøanlegg, postsmoltproduksjon på opp til et kilo og fullskala landproduksjon, og på hvordan disse konkurrerer med hverandre, sier han.

- Investeringsmessig endte vi overraskende opp på noenlunde samme nivå. Fordi konsesjonsprisen i sjø i Norge pusher prisen opp til tilnærmet lik investeringskostnad som et landbasert, sier han.

Ser man bort ifra investeringskostnaden er produksjons-kostnadene også nesten det samme.

- Det betyr ikke at landbasert er kjempe-lett og at det må gjøres i dag, men vi har teknologien tilgjengelig, sier han.

Miljøvennlig laks gir pris-premium

Henriksen viser til at aktørene som produserer på land i andre land får et pris-premium på produktet.

- Når man får mer betalt med samme produksjonskostnad blir landbasert en reell konkurrent, presiserer han.

Han belyser så at andre land som har interesse for lakseproduksjon, ikke nødvendigvis har de naturgitte forholdene til å kunne produsere i sjø.

- Da må de produsere på land. Markedsmessig har denne fisken også en fordel med et miljøvennlig bilde, sier han.

Han viser til at de som produserer på land har en god historie å fortelle, på samme måte som lakseoppdretterne i sjø.

- For norske utstyrsleverandører er dette enorme muligheter, å selge teknologi til landbaserte anlegg, konstaterer han.

Det neste som må komme fra direktoratets side, mener han er å få på plass de landbaserte tillatelsene slik at de som vil satse får lov til det.