Kari Attramadal i SINTEF Ocean. Foto: Magnus Petersen.

Desinfeksjon kan gi grobunn for patogener

Tekset: Visste du at desinfeksjon og for fine filter på inntaksvannet, kan skape gode forhold til patogener. Det har Kari Attramadal fra SINTEF Ocean gjennom en serie forsøk funnet ut. - Noen prosesser i landbasert oppdrett favoriserer oppblomstring av opportunistiske bakterier, sa hun.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- De fleste bakterier er gode eller nøytrale, påpekte Attramadal.

Men i oppdrett er det som regel ikke enkeltepatogener som er skadelige, men heller opportunistiske mikroorganismer som utnytter om fisken er svak, ifølge forskeren.

- Noen prosesser i landbasert oppdrett favoriserer oppblomstring av opportunistiske bakterier i vannet.

Hun trakk frem at det blant annet er viktig å fjerne organisk materiale, for å senke bakteriemengden i systemet.

Desinfeksjon kan føre til problemer

- Desinfeksjon dreper alle konkurrentene, slik at andre bakterier som vokser hurtig vil fylle nisjene til de avdøde mikroorganismer. Da vinner ofte opportunistiske bakterier i alle fall i begynnelsen. Disse opportunistiske bakteriene er ofte patogener, forklarte forskeren.

Hun fremhevet at løsningen kan være å sende vannet gjennom biofilteret. Og dersom det brukes RAS vil bakteriene ha stabile forhold, og derfor blir de opportunistiske og skadelige bakteriene utkonkurrert.

- Det hjelper også at vannet har lang oppholdstid, påpekte hun.

I gjennomstrømsanlegg kan bakterier som vokser saktere enn oppholdstiden, bli vasket ut, og dermed vil det bli mulig for opportunistiske bakterier å vokse uforstyrret.

- Dersom det er en lengre oppholdstid for vannet vil saktevoksende bakterier kunne vokse bedre, med mindre de blir desinfisert på vegen, sa hun.