Illustrasjonsfoto: Marine Harvest merd.

Forberedt på utslakt grunnet ILA

Marine Harvest mistenker ILA på anleggene Digermulen og Kvalvika i Nordland. – Vi er klare til å fremskynde slakting av fisk på anleggene, dersom Mattilsynets prøver er positive, sier regiondirektør Turid L. Solheim i Marine Harvest i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest opplyser til kyst.no at de totalt har 1,6 millioner fisk på de to anleggene.

- Fisken på Digermulen har allerede nådd slaktevekten. Her har vi altså startet utslaktingen uavhengig av prøvene. Nå avventer vi Mattilsynet sine prøvesvar, før vi eventuelt endrer slakteplanene for de to anleggene, sier Hjetland til kyst.no.

– Vi er klare til å fremskynde slakting av fisk på anleggene, dersom Mattilsynets prøver er positive. Det er ingen klinisk påvisning foreløpig, men våre egne PCR-prøver er positive for ILA, sier regiondirektør Turid L. Solheim.

Les også: Mistanke om ILA hos Marine Harvest i Nordland

Selskapet vil også vurdere å framskynde slakt av fisk på naboanlegget Kvalvika. Anleggene ligger i en ILA-sone og er pålagt å gjennomføre månedlige prøver. Det var på slike prøver Marine Harvest oppdaget smitten.

Regiondirektør Turid Lande Solheim i Marine Harvest. Foto: LinkedIn.

–Vi tok umiddelbart kontakt med Mattilsynet, som besøkte anleggene i går og tok prøver av fisken. Fisken viser ingen symptomer på ILA, men vi ser likevel alvorlig på situasjonen og har valgt å iverksette tiltak allerede nå, sier Solheim i meldingen.

Lokalitet Digermulen og Kvalvika er nabolokaliteter. Digermulen ligger ca. 19 km fra lokalitet Ørnstolen som fikk påvist ILA 19. januar 2016 og også ca. 19 km fra lokalitet Stangholmen som fikk påvist ILA 16. februar 2016. I tillegg er det vel 15 km mellom Digermulen og lokalitet Bukkøya som ble båndlagt på grunn av mistanke om ILA 2. februar, ifølge Mattilsynet.