Nce Seafood Innovation var vertskap for møte om digitalisering i havbruksnæringen. Foto: NCE Seafood Innovation.

Sammen for en digitalisert sjømatnæring

NCE Seafood Innovation samlet denne uken toppledere i sjømatnæringen og eksperter på digitalisering på Executive Seafood Forum. Målet med møtet var å dele kunnskap og diskutere hvordan aktører i sjømatnæringen bør jobbe på tvers for å realisere potensialet og verdien av data og datadeling.  

Publisert Sist oppdatert

- Det er viktig at både offentlige og private aktører kommer i dialog rundt pågående initiativer samt diskutere ambisjoner og mål for hvordan vi skal jobbe med data og datadeling i sjømatnæringen. Deling av data og digitalisering er en industriell utfordring som må løses i fellesskap og som vil realisere økt verdiskapning i næringen i tillegg til å bidra til å løse sentrale utfordringer vi står overfor i dag som for eksempel fiskehelse og fiskevelferd, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation i en pressemelding.  

Eksperter og ledere samles 

Panelsamtale – Fra venstre: Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet, Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge/OPS Sjømat, Asle Kjetil Bratteli, AkvaGroup, Einar Wathne, styreleder NCE Seafood Innovation. Foto: NCE Seafood Innovation.

Eksperter fra Mattilsynet, Sjømat Norge/OPS Sjømat, AkvaGroup, BarentsWatch og Aquacloud holdt innlegg om sentrale problemstillinger innenfor digitalisering da de møttes første dag etter påskeferien.  

- Det gjør meg stolt at vi i dag har vært vertskap for et av de viktigste møtene om digitalisering i havbruksnæringen noensinne. Vi har satt en arena der myndigheter, oppdrettere, dataeiere, havbruksleverandører, næringsorganisasjoner og ulike datadelingsinitiativer har møttes for åpenhjertig diskusjon om hva som skal til for å øke farten på digitalisering av denne næringen, forteller styreleder i NCE Seafood Innovation og industriekspert, Einar Wathne, og understreker hvor viktig det er å møtes for å diskutere utfordringer og løsninger.  

De skriver at det var heller ikke tvil om at temaet engasjerte og at aktørene var enig i at digitalisering må stå høyt på agendaen og at økt samhandling rundt dette vil bidra til å realisere potensialet som ligger i data deling.  

- For å få til effektiv og verdiskapende samhandling rundt datadeling, må man jobbe med god digital infrastruktur, styrke tillit og konkretisere verdiforslaget av data deling. I tillegg må vi jobbe organisatorisk ved å bevege oss i retning av at innsikt og kunnskap fra data generelt sett verdsettes høyere i bedrifter og organisasjoner enn det som er tilfellet i dag. Det er oppmuntrende å høre hvordan det offentlige ønsker å legge til rette for effektiv rapportering samt ha et relevant regelverk bygget  på en hendelsesbasert datainnsamling, sier Stangeland når hun oppsummerer sine refleksjoner fra dagen.  

Verdien av data  

Fra venstre: Stine Bakke-Haugseth, Mattilsynet, Mads Tobias, Mattilsynet, Einar Wathne, styreleder NCE Seafood Innovation, Kristian Blom, AquaCloud

Klyngen skriver at datadeling gjennom initiativer fra næringen selv, stod også på agendaen. AquaCloud er et sentralt digitaliseringsinitiativ i havbruksnæringen bestående av ledende oppdrettsselskaper som samler data langs hele kysten. Initiativet startet i 2016 og er en pådriver for deling av data i bransjen, med mål om å samle og dele data for å bidra til utvikling og innovasjon i næringen.  

Kristian Blom, daglig leder i AquaCloud, håper at motivene bak datadeling endres: 

- Jeg er opptatt av at datadeling må bevege seg fra å være motivert av regulatoriske krav til deling som er drevet av et ønske om å understøtte innovasjon, forskning og utvikling. Det er viktig at vi klarer å få fram gode resultater og solide verdiforslag fra dataene vi deler for at det å dele skal være relevant og interessant for næringen.

Klyngen skriver at et viktig grep for bransjen er å tydeliggjøre hvilken verdi data og datadeling har for aktørene i sjømatnæringen. Det er samtidig viktig å jobbe sammen om å etablere digital infrastruktur og bygge økosystemer som legger til rette for samarbeid og effektiv deling av data på tvers av aktører i næringen. Disse utfordringene må sjømatnæringen løse i fellesskap.  

Executive Seafood Forum 

Executive Seafood Forum er en møteplass for topplederne hos NCE Seafood Innovation sine partnere. Forumet skriver de er en viktig møteplass for kunnskapsdeling og dialog i arbeidet for bærekraftig vekst og utvikling av sjømatnæringen. Executive Seafood Forum arrangeres to ganger i året, og denne uken var digitalisering på agendaen. Digitalisering er ett av fem satsingsområder i klyngen, og ambisjonen er at data, innsikt og kunnskap skal bidra til mer innovasjon og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.