Leif Kjetil Skjæveland, kommunikasjonssjef i Skretting. Foto: Skretting.
Leif Kjetil Skjæveland, kommunikasjonssjef i Skretting. Foto: Skretting.

- Renser når det er behov for det

I debatten om miljøgifter i oppdrettsfisk svarer Skretting at de renser fiskeolje fra områder med miljøbelasting, men ikke alt renses. - Oljen renses ved behov fordi rensing fjerner verdifulle vitaminer og gode næringsstoffer, skriver Leif Kjetil Skjæveland, kommunikasjonssjef i Skretting Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flere forskere fra det norske helsevesenet har skrevet en kronikk publisert i Tidsskrift for den norske legeforening, der de advarer mot blant oppdrettslaks, da fet fisk inneholder miljøgifter som dioksiner og PCB.

I artikkelen skriver de blant annet at «Vi må alle arbeide for å redusere nivået av miljøgifter i mat og bidra til at befolkningen velger et kosthold med et lavest mulig innhold av giftstoffer.»

Les også: –Strir mot offisielle kosthaldsråd

Les også: Forskere advarer mot fet fisk - igjen

Kyst.no kontaktet derfor de største fôrprodusentene for å høre hva de tenker om rensing av fiskeoljen som brukes i laksefôret for å slippe miljøgiftene, selv om den uten rensing ligger under grenseverdiene.

Skretting har valgt å svare med innlegget under, skrevet av Leif Kjetil Skjæveland, kommunikasjonssjef i Skretting Norge.

(Hva BioMar og Cargill tenker om rensing kan du lese her)

Rensing av fiskeolje har igjen har kommet opp i mediene, og vi som jobber i havbruket får nå spørsmål om det er farlig å spise laks. Da er det greit å kunne gi ordentlige svar — og som en ansvarlig fôrprodusent, skal Skretting informere om dette.

Vi har i over 15 år sjekket at fiskeoljen ligger under de grenseverdiene myndighetene har satt. Fiskeolje utgjør bare en del av fôret, og selve fôret ligger langt under de grenseverdiene myndighetene har fastsatt. Det er viktig faktakunnskap.

Oljen renses ved behov fordi rensing fjerner verdifulle vitaminer og gode næringsstoffer.

For å illustrere problemet kan vi se på raffinert sukker. Det er noe av det reneste vi mennesker kan spise. Men det er ikke sunn mat, og her ligger problemet.

Noen hevder at vi må rense all olje for å være på den sikre siden. Men det betyr at vi også risikerer å vaske ut verdifulle vitaminer og andre gode næringsstoffer. Derfor renser våre leverandører fiskeolje når det er behov for det, og da er vi allerede på den sikre siden.

Vi ligger godt under myndighetenes klare grenseverdier

For alle som produserer mat, er vi avhengig av at det er myndighetene som avklarer hva som er trygt, og deretter setter krav til matprodusentene for å sikre at maten oppfyller alle krav for at maten er i samsvar med disse.

Myndighetene kan på uavhengig måte vurdere betydningen av motstridende informasjon som genereres i ulike vitenskapelige miljøer. Derfor sørger vi for at forbrukerne kan være sikre på at all fisk som får vårt fôr, har fått fôr som ligger godt under de kravene som myndighetene setter.

Fem forskere ønsker andre grenseverdier

VG henviste nylig til en artikkel* i Tidsskriftet til Den norske legeforening fra 20. februar 2017, hvor et sett med leger etterlyste klarere grenseverdier for miljøgifter når myndighetene angir sine kostholdsanbefalinger. I et avsnitt ble fet fisk og skalldyr trukket fram:

«Generelt ligger innholdet i norsk mat langt under EUs grenseverdier, men noen matvarer, som fet fisk og skalldyr, inneholder forholdsvis mye mer enn andre (25 – 27) (fig 1). Det finnes imidlertid mer enn 100 000 ulike miljøgifter, og for flertallet av disse er det ikke fastsatt grenseverdier fordi faktagrunnlaget er begrenset»

Myndighetene må bestemme – ikke ulike matprodusenter

Skulle artikkelforfatterne få norske og europeiske helsemyndigheter til å endre de gjeldende offisielle ernæringsrådene, vil vi, som alle andre seriøse fôrprodusenter, følge disse. Som også Haukeland Sykehus, arbeidsgiveren til to av artikkelforfatterne, gjør og sier:

«Det er ulike meiningar i forskarmiljøet innan ernæring rundt om i verda, og det er viktig at ulike standpunkt kjem opp og blir ein del av ein pågåande debatt. Haukeland universitetssjukehus ønskjer å understreke at sjukehuset ikkje har utarbeid eigne ernæringsråd, men forheld seg til gjeldande offisielle nasjonale ernæringstilrådingar».

Det er forskjell på fiskeolje

Våre leverandører tester oljen og renser når det er behov, slik at vi er sikre på å få olje som er under de grenseverdiene som er fastsatt av myndighetene. Olje som er ren, bør vi ikke rense, på samme måte som vi ønsker minimal behandling av Extra Virgin Olivenolje.

All villfisk, planter og dyr kan få i seg uønskede stoffer som stammer fra gamle industriutslipp. Det betyr at fiskeolje må renses dersom analyser viser at det er nivåer som går over myndighetenes krav. Olje som inneholder forhøyede verdier av fremmedstoffer, fanger vi opp i målingene og renser selvfølgelig den.

Vi bruker kun godkjent fiskeolje

Som verdens største fôrprodusent har Skretting ansvar! Vi har ansvar for sunt, godt og bærekraftig fôr. Derfor jobber vi kontinuerlig for å kartlegge og forbygge mulige farer, og for å minimere risikoen for situasjoner som kan gjøre maten vår utrygg. Alle våre råvarer kommer fra evaluerte og godkjente produsenter, og vi har rutiner for kontroll av råvarer og fôr samt for å opprettholde gode systemer for sporing fra råvare ut til kunde.

Kunnskapsvekst fører til reduksjon i uønskede stoffer

For 40 år siden var det ingen krav om grenseverdier eller testing. Når kunnskapen om dette økte, startet vi overvåking og rensing. Når vi klarte å bytte ut deler av marine råvarer med for eksempel vegetabilske oljer, klarte vi å kvitte oss med enda mer forurensing. Gjennombruddet med dyrking av marine mikroalger gir oss mulighet til å komme enda lavere ned. Derfor bruker Skretting mer enn 100 millioner kroner i året på forskning og utvikling, slik at havbruket kan produsere den beste, sunneste og tryggeste maten.

Noen fakta til slutt:

  • Fiskeolje fra områder med høyere miljøbelastning blir renset for dioksin og PCBer. Fiskeolje og fiskemel fra områder med lav miljøbelastning blir ikke renset fordi disse ligger veldig langt under grenseverdiene som er satt for disse forbindelsene. Dette gjør vi for ikke å vaske bort viktige vitaminer og gode næringsstoffer.
  • Rensing av fiskeolje foregår i dag hos fiskeoljeprodusentene
  • Myndighetene fastsetter nivåer av hva som defineres som trygge nivåer, med basis i vitenskapelige kunnskap.
  • Som en del av Skretting’s kvalitetssystem måler vi alle batcher av olje som brukt i fiskefôrproduksjonen, og det er kun olje som er under definerte nivå fastsatt av EU regelverket og andre myndigheter som brukes i vår produksjon.
  • I de siste årene har Skretting redusert bruken av fiskeolje og fiskemel i fôret og erstattet med vegetabilsk protein og mikro ingredienser. Forskingen vi har gjort på området har gjort dette mulig.
  • Dyrking av marine mikroalgeolje vil gjøre oss enda bedre i stand til å komme enda lenger under de anbefalte grenseverdiene
  • Skretting jobber med den internasjonale fiskemel- og olje organisasjonen (IFFO) for å source fra fiskerier og leverandører som er sertifisert under Responsible Supply of Fishmeal and Fish Oil Policies (IFFO RS).