Elisabeth Wilmann. Foto: Mattilsynet.

Ingen oversikt på hvor mye laks som dør under lusebehandling

Kyst.no har ikke lykkes i å få en samlet en oversikt over hvor mye fisk som dør i forbindelse med lusebehandling og årsakene til disse. Mattilsynet har heller ikke oversikten. - Oppdrettere som opplever at mange fisk dør under behandling må gå grundig gjennom hendelsene for å finne årsak og unngå at det skjer igjen, sier direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Senest i forrige uke meldte Bergens Tidende at 15 000 laks døde hos Marine Harvest, på grunn av at de ikke tålte den gjennomførte lusebehandlingen. Dette er bare en av mange hendelser og Willmann uttrykker at Mattilsynet er bekymret over at mange fisk dør under lusebehandling.

- Det tyder på dårlig fiskevelferd. Det er viktig at oppdretterne tar hensyn til dyrevelferden også under lusebehandling, sier hun til kyst.no.

Direktøren er tydelig på at oppdrettere som opplever at mange fisk dør under behandling må gå grundig gjennom hendelsene for å finne årsak og unngå at det skjer igjen.

- Det er også viktig at andre oppdrettere får vite årsakene og kan lære av feilene og årsakene til at fisken døde, mener Wilmann.

- Ingen oversikt

Wilmann viser så til at årsakene til dødeligheten kan være mange.

- Mattilsynet har ikke en samlet oversikt over hvor mye fisk som dør i forbindelse med lusebehandling, hva slags behandling som  ble gjennomført da de døde eller hva som er årsakene til at fisken døde. Årsakene til dødeligheten kan være mange, men er i liten grad godt utredet fra oppdrettsselskap og fiskehelsepersonale, sier hun.

- Vi kan med stor grad med sikkerhet si at det ikke er dødelighet på grunn av smittsomme sykdommer i disse tilfellene, selv om sykdommer svekker fiskens almenntilstand og gjøre at den tåler håndtering dårligere, legger hun til.

Direktøren påpeker så at oppdretterne selv har meldeplikt til Mattilsynet om hendelser som har vesentlig velferdsmessig betydning for fisk, eller det det er dødelighet der sikker årsak ikke er fastsatt.

- Vi har ikke god nok oversikt på dette på et overordnet nivå. Vi har kunnskap om det enkelte anlegg og den enkelte hendelse, men jobber for å få et bedre samlet oversikt for å kunne vurdere omfang og trender – og ikke minst hvordan vi skal følge det opp, opplyser hun.

Mattilsynet holder således på med å få på plass rutiner for hvordan de skal følge opp slike hendelser.

- Vi vurderer også hvilke virkemidler vi har og bør bruke for å bidra til at slike hendelser ikke skjer, forklarer Wilmann til kyst.no.