Mattilsynet skal ikke godkjenne, men forlanger at fiskevelferden kan dokumenteres, sier Aud Skrudland. Arkivfoto.

Betydelig risiko i drift av RAS-anlegg

Aud Skrudland, spesialinspektør i Mattilsynet sier at de i de siste årene har fått en rekke meldinger om akutt, stor dødelighet i RAS-anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Skrudland forteller til Kyst.no at de gjennom media også er kjent med tilsvarende episoder av dødelighet fra andre land.

- Fisk i hele kar eller hele avdelinger dør i løpet av kort tid og flere anlegg har gjentatte episoder med stor dødelighet, påpeker hun.

I noen tilfeller pekes det på konkrete saker som ozonforgiftning, gassovermetning, strømbrudd og svikt i nødstrøm, og sensorer som er feil kalibrert eller som er plassert på feil sted

H2S forgiftning

Sakene i andre tilfeller er ukjente eller vage. Tiltak for å forebygge er derfor også usikre.

- Felles for tilfellene er at det skjer raskt og dramatisk. Anleggenes overvåkings- og beredskapssystem fungerer ikke. Fiskehelse og -velferd blir ikke ivaretatt, mener Skrudland.

Mattilsynet ser også at mer langvarige problem som infeksjoner med Yersinia-, Flavo- og Pseudomasbakterier er et problem i noen anlegg. Sår, slitasjeskader og uspesifikke gjelleproblem er også årsaker til redusert velferd og nedsatt smoltkvalitet i RAS anlegg.

Store kunnskapshull

Resultat fra forskningsmiljøene fremkommer etter utprøvinger under kontrollerte forhold i små skala.

- Det legges til grunn oppdatert kunnskap og det er omfattende overvåking og kontroll. Resultatene beskriver ofte en og en parameter og bør brukes med forsiktighet under praktiske forhold. Det må legges inn sikkerhetsmarginer, poengterer Skrudland.

Hun mener det er behov for standardisering og utvikling av beste praksis. Kontakt med relevante kompetansemiljø og mellom de ulike produsenter trekker hun frem som svært viktig.

- I noen tilfeller bærer driften preg av utprøving av utstyr og metoder i ordinær drift med et stort antall fisk som forsøksdyr. Dette er i strid med regelverkets krav om at metoder og utstyr skal være utprøvd og funnet forsvarlig i forhold til fiskevelferd før de tas i vanlig bruk, sier hun.

Skrudland poengterer at utprøving skal skje med et så lite antall fisk som mulig, i samarbeid med personell med kunnskap på området og det skal legges vitenskapelige prinsipp til grunn.

- Det kan for oss se ut som om utfordringer med RAS anlegg er underkommunisert. RAS anlegg er svært kompliserte å drifte og det kreves stor kunnskap og forståelse. Produksjonen må bygges gradvis opp.

Hun sier avslutningsvis at det er betydelig biologisk og velferdsmessig risiko i drift av RAS-anlegg.