Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til møte om laksedød. Foto: Therese Soltveit.

Sandberg inviterer til møte om laksedød

Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til et møte om svinn og dødelighet i laksemerdene tirsdag 15. mai.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Jeg ser med bekymring på problemet med dødelighet og svinn i lakse- og ørretnæringen. Nå ønsker jeg å samle både næring, forskning og forvaltning til en åpen og ærlig diskusjon om utfordringer og løsninger, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding. 

Hvert år dør store mengder laks i oppdrettsmerdene. Det er flere årsaker til dette, men mye fisk dør i forbindelse med behandlingen mot lakselus.

- Dette har store konsekvenser, ikke minst for laksen, som lider. I tillegg er det dårlig økonomi for oppretterne. Oppmerksomheten knyttet til dyrevelferd kommer til å øke framover. Jeg vet at dette er noe oppdrettsnæringa jobber med, men vi må bli enda flinkere, sier Sandberg.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Norsk Industri, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet er invitert til møtet.

Møtet finner sted den 15. mai klokken 11:00 – 13:00 i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongensgate 8.