Illustrasjonsfoto av friskt lakseskinn. Foto: Aquagen.
Illustrasjonsfoto av friskt lakseskinn. Foto: Aquagen.

Ny doktorgrad: Skinnet – et speil på laksens velferd

Lene Sveen disputerer 30.11.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Aquaculture relevant stressors and their impacts on skin and wound healing in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.)».

Publisert

Har laksen det bra under intensiv produksjon i lukkede oppdrettssystemer? Resultatene fra doktoravhandlingen til Sveen viser at lakseskinnet gjenspeiler oppdrettsmiljøet og dermed kan fortelle noe om laksens velferd.

I lukka systemer kan høy biomasse være med på å øke lønnsomheten i produksjonen. Høy biomasse og trenging av fisk kan også oppstå i perioder før sortering, vaksinering og behandling. Forskningsresultatene viser at laksen ser ut til å takle høy biomasse (75 kg/m3) så lenge vannkvaliteten er god nok.

Lene Sveen har forsket på laksens immunrespons i skinnet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen.
Lene Sveen har forsket på laksens immunrespons i skinnet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen.

Forsinket sårhelingsprosess

Dersom biomassen øker eller vannkvaliteten reduseres aktiveres slimproduksjonen og immunresponser i skinnet. Dersom laksen i tillegg får sår eskalerer effektene. Immunresponsen i sårene øker og over tid forsinkes sårhelingsprosessen, bl.a. dannelse av skjell og bindevev. Alt i alt tyder resultatene på at høy biomasse selv i korte perioder påvirker laksens immunsystem og evne til sårheling.

Sveen har en bachelor (2007) og en mastergrad fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Etter mastergraden jobbet hun fire år som lærer i Osloskolen, to av årene var under ledelsesutvikling programmet Teach First Norway. I 2014 startet hun med doktorgradsarbeidet ved Universitetet i Bergen (UiB) og forskningsinstituttet Nofima.