NIVA-forskerne Marianne Olsen (t.v.) og Inger Lise Nerland Bråte disputerer begge for doktorgrad. Foto: Niva

To nye doktorgrader til NIVA

NIVA satser på fremtidens forskere og kan etter denne uka skilte med enda to nye doktorgrader. Åtte av ti NIVA-ansatte i vitenskapelige stillinger har nå doktorgrad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Denne uka disputerer forskningsleder Marianne Olsen og Inger Lise Nerland Bråte, to av NIVAs 142 vitenskapelig ansatte. Av disse har 111 nå doktorgrad. I tillegg er flere underveis, skriver NIVA i en pressemelding.

Det medfører at totalt 78 prosent av NIVAs vitenskapelig ansatte har doktorgrad.

- NIVA er stolt av å kunne kalle seg Norges fremste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. For å være ledende i vår bransje, trenger vi dem som er best i klassen – og det har vi, sier Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

I NIVA er det for tiden 12 doktorgradsstudenter, de fleste stipendiater på Forskningsrådet-prosjekter. De siste årene har NIVA også øremerket midler av basisbevilgningen, og delfinansierer flere doktorgradsstudenter i samarbeid med oppdragsgivere eller andre samarbeidspartnere.

- For NIVA er det viktig å bidra til å utdanne framtidens forskere, både fordi vi har høy og relevant veilederkompetanse å bidra med, og at vi på den måten kan sikre forskerutdanningen innen NIVAs kjerneområder. Det gir oss også mulighet til å etablere godt samarbeid med de gradgivende universitetene, sier Bentzen.

PhD om kvikksølv i forurenset sjøbunn

Marianne Olsen er forskningsleder for seksjon for miljøgifter og jobber hovedsakelig med forurenset sjøbunn og tiltaksplaner. Olsen har skrevet doktorgrad om kvikksølv i forurenset sjøbunn: «The influence of macrophytes on remobilization and uptake of mercury from legacy contaminated sediment into biota, and implications for remediation approaches». 

- Etter 20 år i arbeidslivet med erfaringer fra industri, forvaltning og forskning fikk jeg mulighet til å ta en doktorgrad ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), og med bi-veileder på NIVA. I stipendiatperioden ved USN arbeidet jeg parallelt 20 prosent på NIVA som forsker, før jeg gikk inn i stillingen som forskningsleder på fulltid i desember 2016. Ferdigstillingen av avhandlingen har tatt mer tid enn planlagt siden jeg begynte i denne stillingen, men med velvillig innstilling fra NIVA og mye av feriene de siste to årene foran PC-en, har jeg kommet i mål til slutt! sier Olsen.

Olsens PhD-prosjekt har vært direkte knyttet til oppdrag for industrien, og resultatene er rapportert til industri og myndigheter, i tillegg til at de er publisert i vitenskapelige tidsskrifter.

- Det har vært flott å få mulighet til å få formalkompetansen på plass etter mange år i arbeidslivet, og det har vært motiverende at arbeidet har vært så nært knyttet til konkrete problemstillinger og oppdrag, sier Olsen.

PhD om mikroplast i fisk og blåskjell

Inger Lise Nerland Bråte er forsker ved seksjon for økotoksikologi og risikovurdering, og har jobbet i NIVA siden 2012. Siden 2013 har hun fått bred erfaring innen fagfeltet mikroplast, som er hennes doktorgradsarbeid. Med avhandlingen «Mikroplast i marin fisk og blåskjell; forekomst og effekter» har Nerland Bråte sett på mikroplast i marine organismer og i sedimenter, og undersøkt påvirkningen av mikroplast på dyrelivet. 

- Da jeg startet på doktorgraden i 2013 visste hverken jeg eller folk flest hva mikroplast var. Nå er det knapt noen som ikke har fått med seg dette nye «buzz-ordet». Det har vært litt av en reise å være med på et fagfelt som har vært i en så rivende utvikling, med nye vitenskapelige publikasjoner daglig og et enormt folkelig engasjement. Jeg håper at doktorgraden min kan bidra til økt kunnskap om mikroplast i det norske miljøet og om hvordan mikroplast kan påvirke filtrerende organismer, og at det store engasjementet blant forskere og befolkningen for øvrig kan bidra til at det blir mindre plast og mikroplast som havner i havet, sier Nerland Bråte.