Shiferaw Jenberie disputerte 4.mars 2020 for graden PhD i naturvitenskap. Foto: UiT

Ny innsikt i B-cellers rolle i laksens immunforsvar

Shiferaw Jenberie ved Norges fiskerihøgskole (UiT Norges arktiske universitet) har som en del av sitt doktorgradsarbeid forsket på laksens immunforsvar.  Han sier at økt kunnskap om mekanismene i laksens immunforsvar er nødvendig for å kunne videreutvikle fremtidens vaksiner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Virussykdommer i laks er en av de største utfordringene for oppdrettsnæringa. Bedre fiskevelferd i oppdrett oppnås ved bruk av effektive vaksiner. Laksens B-celler er svært viktige «spillere» i forsvaret mot virusinfeksjoner. Ved vaksinering eller under en infeksjon vil B-celler aktiveres og bli til celler som skiller ut antistoffer.

Antistoffene hindrer virus i å spre seg i laksens kropp og beskytter mot fremtidige infeksjoner av det samme viruset. De fleste vaksiner som brukes i norsk fiskeoppdrett injiseres i bukhula, men det har manglet kunnskap om hvordan B-celler påvirkes og reagerer lokalt i bukhula, og hvordan de lokale responsene har påvirkning på fremtidig beskyttelse.

 - Vi må derfor øke kunnskapen om laksens B-celler for å kunne videreutvikle og forbedre fremtidens vaksiner, sier Jenberie.

Ny kunnskap om B-celler

En av problemsykdommene hos oppdrettslaks er utbrudd av pankreassykdom. Pankreassykdom forårsakes av et virus kalt salmonid alfavirus (SAV). Jenberie og kolleger har brukt dette viruset for å studere samspillet mellom B-celler lokalt i bukhula og i andre immunologiske vev. 

- Resultatene våre viser at ved SAV-infeksjon øker antallet B-celler som skiller ut antistoffer i bukhula, og de er tilstede i bukhula over lang tid, mens i andre immunologiske vev er B-celleresponsene mer begrenset, sier Jenberie.

Jenberies doktorgradsarbeid har gitt ny  kunnskap om hvordan B-celler i laksens immunforsvar  påvirkes under virusinfeksjon og det er etablert nye metoder for å studere B-cellenes funksjoner. Jenberie fremhever at videre forskning må til for å avdekke betydningen av lokale B-celleresponser for beskyttende immunitet.

Shiferaw Jenberie disputerte 4.mars 2020 for graden PhD i naturvitenskap med avhandlingen “Atlantic salmon B cells- local and systemic responses to intraperitoneally administered salmonid alphavirus».