Ph.D.-kandidat, Yangyang Gong skal disputere fredag 7. desember. Foto: Nord Universitet.
Ph.D.-kandidat, Yangyang Gong skal disputere fredag 7. desember. Foto: Nord Universitet.

Ny doktorgrad: Har forsket på mikroalger som fôringrediens til atlantisk laks

Yangyang Gong disputerer fredag 7. desember for ph.d-graden ved Nord Universitet med avhandling «Microalgae as feed ingredients for Atlantic salmon».

Publisert

Fiskemel og fiskeolje er begrensede ressurser og har derfor i stor grad blitt erstattet med planteråvarer i kommersielt fôr til laks. Planteråvarer kan ikke alene oppfylle alle ernæringsmessige behov hos laksefisk, og dessuten bidrar planteoljer til en endret fettsyresammensetning i laksen.

Dette har medført diskusjoner rundt laks som kilde for langkjedede flerumettede omega 3- fettsyrer, og om innholdet er høyt nok av de ønskede fettsyrene. Det er et stort ønske om å finne nye bærekraftige protein- og oljekilder med en balansert næringssammensetning som kan produseres i skalerbare volum ved økende etterspørsel.

Mikroalger kan være et alternativ

Fotosyntetiske mikroalger kan utgjøre et bærekraftige alternativ til fiskemel og fiskeolje eller plantebaserte råvarer i fiskefôr. Innholdet av næringsstoffer som protein og fett samt fettsyresammensetning varierer mellom ulike mikroalger, noe som tyder på at deres potensial som fôringrediens til karnivor fisk kan variere mellom ulike kilder.

Det overordnede målet med denne doktorgradsavhandlingen var å undersøke potensialet for mikroalger som fôrbestanddeler til atlantisk laks. Utnyttelse av mikrolagebaserte dietter ble evaluert ved å måle tilsynelatende fordøyelighet, tilvekst, fôrutnyttelse, kjemisk sammensetning av fisken og fiskens tarmhelse.

De spesifikke målene var følgende:

1) Å estimere tilsynelatende fordøyelighet av næringsstoffer til ulike mikroalger fôret til atlantisk laks.

2) Undersøke effekten av ulike innblandingsnivåer i fiskemelbaserte eller plantebaserte dietter på fordøyelighet, vekstprestasjon, fôrutnyttelse, kjemisk sammensetning og fiskens tarmhelse.

3) Evaluere bruk av en thermo-mekanisk behandling (ekstrudering) samt to ulike fôrtilsetningsstoffer for øke utnyttelsen av næringsstoffer av fôr med mikroalger.

Likte fôret med mikroalger

Fisken viste god appetitt på fôrene med mikroalger. Mikroalgen Nannochloropsis oceania var mer fordøyelig enn Desmodesmus sp. Innblanding av mikroalger opp til 10% i enten fiskemelbaserte eller planteproteinbaserte fôr til laks hadde ingen negativ effekt på vekst, fôrutnyttelse, tilstandsindekser, helseparametere og kjemisk sammensetning av atlantisk laks.

Resultatene viste også at ekstrudering kan brukes som en kostnadseffektiv metode for å forbedre fordøyelsen av næringsstoffer fra mikroalger. Bruk av tilsetningsstoffer forbedret ikke fôrutnyttelsen. Økt innhold av PUFA ble observert i helkroppssammensetningen av atlantisk laks fôret med Nannochloropsis oceanica kombinert med et av tilsetningsstoffene eller fisk som ble fôret med Scenedesmus sp. Økt innhold av PUFA er gunstig og gjør laksen sunnere som menneskemat.