Kolmule brukes i dag mest som råstoff til fiskemel. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez.
Kolmule brukes i dag mest som råstoff til fiskemel. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez.

Kan fiskemel-råstoffet utnyttes til humant konsum, i stedet for til fôr?

 I et doktorgradsarbeid har Aslaug Drotningsvik undersøkt helseeffekter av proteiner fra industrifisken kolmule med tanke på å øke utnyttelsen av denne fiskearten til produkter rettet mot humant konsum.

Publisert

Hun disputerer 28. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Health effects of Blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home resident".

I en pressemelding fra UiB påpekes det at store mengder fisk hvert år blir omdannet til fiskemel som brukes til produksjon av blant annet fiskefor.

Aslaug Drotningsvik. Foto: Jørgen Barth
Aslaug Drotningsvik. Foto: Jørgen Barth

- Fiskemel inneholder proteiner av høy kvalitet og kan utgjøre en god proteinkilde for mennesker. I dette prosjektet har vi undersøkt helseeffekter av proteiner fra industrifisken kolmule med tanke på å øke utnyttelsen av denne fiskearten til produkter rettet mot humant konsum, heter det.

Helseeffekter av fiskeproteiner er tidligere undersøkt i noen få kliniske studier og dyremodeller.

- Det er vist at proteiner fra ulike typer fisk har ulike effekter på risikofaktorer for livsstilssykdommer. Lite er kjent om fiskeproteiner kan ha gunstige effekter for andre tilstander enn livsstilssykdommer. Hos den eldre populasjonen er aldersrelatert muskelsvekkelse en utfordring og eldre anbefales et høyere proteininntak enn yngre, men vi vet lite om hvorvidt ulike typer proteiner kan ha ulik innvirkning på muskulaturen hos eldre.

I dette prosjektet er det gjennomført et rotteforsøk og en klinisk pilotstudie.  Rottene fikk proteiner fra kolmule og effekter på kolesterolverdier og blodtrykk ble undersøkt. I den kliniske pilotstudien fikk eldre sykehjemsbeboere et daglig tilskudd av proteiner fra kolmule og effekter på markører for glukoseregulering og inflammasjon ble analysert.

- Vi fant at rotter som fikk proteiner fra kolmule hadde lavere kolesterolverdier i blod og vi så en gunstig effekt på blodtrykksutvikling sammenlignet med rotter som ikke fikk fiskeproteiner. Den kliniske pilotstudien har lagt et grunnlag for fremtidige studier som kan være med på å avdekke om inntak av kolmuleproteiner kan være gunstig for opprettholdelse av muskelstyrke og funksjon hos muskelsvake eldre, skriver UiB.

Personalia

Aslaug Drotningsvik (f. 1987) er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og tok utdanningene bachelor i human ernæring og master i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, med Dr. Oddrun Anita Gudbrandsen som hovedveileder og Dr. Ola Flesland som biveileder. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og TripleNine Vedde AS.