Dyrevernalliansen gir midler til forskere. - Prosjektet til NMBU kan ha praktisk betydning for bedring av velferd, både for fisk i forskning og i oppdrettsnæringen. I tillegg kan det stimulere til videre forskning på fiskevelferd, sier Live Kleveland.

Forskere får midler av Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansens forskningsfond tildeler i år midler til forskning på miljøberikelse for oppdrettslaks, undersøkelser av velferden hos norske kyllinger, og studier av forbrukervalg ved kjøp av egg. Forskningsmidlene tildeles forskere ved NIBIO, Veterinærinstituttet og OsloMet. Coop Norge SA er partner for prosjektet om forbrukervalg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forskningsfondet fikk inn mange sterke søknader på midler til forskning og utvikling til beste for dyr. I år blir forskning på markedsføring og praktiske dyrevelferdstiltak prioritert.

- Dyrevernalliansen jobber for at alle dyr skal ha et liv verdt å leve. De tre prosjektene som får støtte i år, er på hver sin måte viktige bidrag for dyrevelferden i Norge. Et av prosjektene kan øke trivselen hos rundt 400 millioner oppdrettsfisk, et annet undersøker datagrunnlaget for senere å kunne studere velferden for Norges nesten 70 millioner kyllinger, og et tredje setter fokus på hvordan norske forbrukere kan motiveres til å velge mat med høyere standard for dyrevelferd, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland i en pressemelding. 

Det siste av tre prosjekter som får støtte, skal forbedre velferden til både oppdrettslaks og laboratoriefisk. Det er professor i fiskereproduksjon ved NMBU, Ian Mayer, som leder prosjektet, hvor også tre forskere fra Veterinærhøyskolen, samt en internt finansiert PhD-student, skal delta.

I prosjektet skal forskerne finne ut om unge laks og sebrafisk får bedre velferd av å se på bilder av et naturlig miljø. I tillegg skal fiskekarene utstyres med forskjellige former og strukturer. De unge fiskene vil dermed få et mer variert miljø, og forskerne skal blant annet undersøke om dette påvirker stressnivå og adferd. Tiltakene er praktiske og kostnadseffektive, og håpet er at de skal kunne brukes kommersielt.

- Velferdsproblemene for oppdrettsfisk er store. Det mangler kunnskap om fiskenes behov og hvordan velferdsutfordringer kan løses. Prosjektet til NMBU kan ha praktisk betydning for bedring av velferd, både for fisk i forskning og i oppdrettsnæringen. I tillegg kan det stimulere til videre forskning på fiskevelferd, sier Kleveland.

Dyrevernalliansens forskningsfond har som formål å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. I 2020 skal kr 923.875 deles ut. De prioriterer prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold. Fondet skal dele ut minimum inntil én million kroner hvert år i tre år fremover.

Dyrevernalliansens forskningsfond legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død. 

Dyrevernalliansens forskningsfond er støttet av C. Ludens stiftelse, Andenæsgruppen, Atferdsklinikken og Effective Animal Advocacy Fund.