Live Kleveland
Live Kleveland

Mener få bryr seg om laksedød

– At man finner mange døde dyr på en lokalitet, det er grovt og alvorlig i seg selv. For fisken kan lide veldig, veldig mye før den dør. Og når man finner så store mengder død fisk som her, attpåtil hos en så stor aktør som Grieg Seafood som har en rekke oppdrettsanlegg, da er det meget alvorlig, sier informasjonsleder og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til Altaposten.

Publisert

Kleveland registrerer at Grieg Seafood sier seg uenig i det ilagte gebyret, og at de mener å ha «gjort det beste ut av situasjonen for å gi den aktuelle fisken forsvarlig behandling og ivareta fiskens velferd i størst mulig grad under de gitte forhold».

– Dersom dette er et forsøk fra Grieg Seafood, på å bagatellisere eller å bortforklare det som har hendt, så viser det at de ikke skjønner alvoret. Dyrevelferd er like viktig innenfor akvakulturnæringen som innenfor andre næringer. Vi registrerer dessverre at dyrevelferd i sjøbaserte anlegg, eksempelvis hos oppdrettsnæringen, henger langt etter i forhold til landdyrnæringen. Så her har vi en stor jobb å gjøre, sier Kleveland.

– Dette er en dyretragedie, det er jeg ikke i tvil om. Dessverre er det få som bryr seg. Nettopp fordi det har vært et såpass lite fokus på dyrevelferd i akvakulturnæringen. Men vi er nødt til å tenke oss hvordan vi ville reagert dersom noe lignende hadde skjedd med eksempelvis kyr. Blir dyrevelferden så dårlig at man ikke klarer å hindre massedød blant dyrene sine, da er man ansvarlig for å nødslakte dyrene umiddelbart. Det vet enhver bonde, og da må man forvente at et oppdrettsselskap som omsetter for milliarder også forstår og retter seg etter. Man går på et økonomisk tap når slike hendelser oppstår, det er åpenbart, men dette er faktisk en forutsetning i dyrevelferdsloven – at man setter dyrs velferd over egne økonomiske interesser.

– Vi er veldig glad for at Mattilsynet i denne saken valgte å ilegge et gebyr av en ikke ubetydelig størrelse. Jeg kjenner ikke til om det har vært ilagt gebyrer av en slik størrelse før, og vi mener dette sender et tydelig signal til næringen om at det er uakseptabelt å ta lett på dyrevelferden.