Susanna Lybæk, Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen mener rensefisken fortjener å bli satt mer fokus på. Foto: Ole Andreas Drønen.
Susanna Lybæk, Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen mener rensefisken fortjener å bli satt mer fokus på. Foto: Ole Andreas Drønen.

Glimt av håp for rensefisken

Rensefisk har blitt brukt i økende grad de siste årene, og det er på høy tid å sette mer fokus på velferd hos denne lille fisken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Teksten er forfattet av Susanna Lybæk, Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, og er gjengitt i sin helhet under. 

54 millioner individer hvert år, med en dødelighet på nær 100%. Nei, vi snakker ikke om et tenkt skrekk-scenario, men faktiske forhold i norske oppdrettsanlegg. Rensefisken brukes og kastes på en måte som aldri hadde blitt akseptert hos landdyr. Dyrevernalliansen har i en årrekke etterlyst bedre vern for rensefisken. Nå kan det se ut som det endelig er glimt av håp for den lille fisken.

Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, mener det er på tide å ta rensefiskens velferd på alvor. Foto: Dyrevernalliansen.
Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, mener det er på tide å ta rensefiskens velferd på alvor. Foto: Dyrevernalliansen.

I takt med det økende lakselus-problemet, har rensefisk blitt brukt i økende grad de siste ti årene. Fra 1,5 millioner individer til over 50 millioner årlig. Hele tiden har velferden til disse små skapningene blitt totalt oversett, og dødeligheten har vært på nær 100%. Her sier vi «nær 100%» fordi ingen faktisk vet hva som skjer med rensefisken etter at den er satt ut i merdene.

Tilsynskampanje 

Etter utsett forsvinner rensefiskene raskt. Noen dør av skader eller sykdom, og de døde kroppene går i oppløsning og forsvinner. Noen blir spist av laksen. Vi vet ikke hva dødeligheten skyldes, men vi vet at rensefisken er sendt på selvmordsoppdrag.

Etter hvert som rensefiskene forsvinner, fylles det på med flere. Disse hentes enten fra havet, eller drettes opp i anlegg på land. Nettopp et slikt oppdrettsanlegg har Mattilsynet nå endelig satt foten ned for, av hensyn til velferden til rensefisken. I år har Mattilsynet i tillegg startet en nasjonal tilsynskampanje om helse og velferd hos rensefisk; et lysglimt i et skammens kapittel av norsk husdyrhold.

Kun et verktøy 

En av grunnene til at rensefisken blir så oversett er at den ikke er en matfisk. Den blir kun brukt som et verktøy. Industrien lukker øynene for at dette faktisk er et levende dyr som har like stort krav på beskyttelse etter lovverket som katten eller hunden din. Det er faktisk flere rensefisk i matproduksjon i Norge enn det er griser, sauer og storfe til sammen.

Dyrevernalliansen er i stadig kontakt med myndigheter og næring om temaet. Vi deltar også i prosjekter hvor fiskens velferd er i sentrum. Vi håper dette er en begynnende trend hvor rensefiskens velferd tas på større alvor, og vi kommer til å fortsette vårt arbeid på å sette rensefiskens velferd på agendaen.