Fjord Maritime leverer driftsoptimalisering til fôrflåter. Foto: Fjord Maritime.

Vil redusere dieselforbruket på fôrflåter med opptil 60 %

Det nylig oppstartede selskapet Fjord Maritime jobber for driftsoptimalisering av fôrflåter ved hjelp av selvoppladbare batteribanker. Konseptet kalles Fjord Hybrid, og har som mål å redusere utslipp og dieselforbruket betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyvind Bakke er markedsføringsansvarlig i Fjord Maritime, og er en av tre fulltidsansatte i selskapet. Han forteller til kyst.no at de har god erfaring fra oppdrettsnæringen, da to av de har en bakgrunn på over 40 år i næringen.

- Vidar Rabben ble daglig leder i selskapet etter sommeren, og han drar både erfaring og nettverk inn i selskapet, sier Bakke.

Landet første kontrakt

Nylig inngikk de første kontrakt med oppdrettsnæringen på konseptet, til E. Karstensen Fiskeoppdrett, som planlegger en 18 måneders produksjon av laks på ny lokalitet. Lokaliteten ligger langt fra land, og har begrenset nett-tilgang og kapasitet, så landstrøm var ikke et alternativ for energitilførsel.

- Der var det planlagt å drifte fôrflåten med dieselgeneratorer 24 timer i døgnet gjennom hele produksjonen. Generatoren ville da hatt en gangtid på 13 140 timer i den perioden, forklarer Bakke.

Han påpeker at ved å installere driftsoptimalisering, vil de redusere gangtiden med 75 prosent, fra 24 timer i døgnet til 6 timer.

- Slik kan man redusere miljøutslipp og bruk av diesel.

- Ved å redusere gangtiden reduseres også service og vedlikeholdskostnader. Det blir mindre støy for de som jobber på flåten og eventuelle naboer. Anlegget kan også fungere som fremtidig ladestasjon for elektriske arbeidsbåter, og vil bli en kraftsikring som forhindrer utfall av lys, med påfølgende blink for fisken, legger han til.

Implementeres på eksisterende flåter

Konseptet kan implementeres på fôrflåter som i dag drives av en dieselgenerator. Da installeres en batteribank med tilhørende styresystem og software, som automatisk regulerer inn- og utladning av batteribanken. Slik kan generatoren alltid kjøres på optimallast, som er 70 til 90 prosent av maks.

I tillegg til optimaliseringskonseptet har de også en målingssoftware som logger dagens tilstand på fôrflåten, og kommer med forslag til hvordan man kan redusere gangtid og dieselforbruk.

- I dag driftes dieselgeneratorene på lave-laster, som fører til høye utslipp og lav utnyttelsesgrad av dieselen. Med driftsoptimalisering kjøres generatoren alltid på idéel last, hvor utslippene er lavest og antall kW pr. liter diesel er høyest, sier Bakke.

Han legger til at hver flåte er unik, og det er forskjell i hvor flinke folk er til å dimensjonere bruk av anleggene sine

Se videopresentasjon av konseptet under:

https://www.youtube.com/watch?v=_0RrKYFRWb4