Sulefjord og Mowi Star ved Ecomerden. Smoltmottak 11 desember. Foto: Sissel Kråkås, kvalitetsleder Sulefisk.

Sjette utsett i Ecomerden: Slik er erfaringene

Sulefisk satte ut fisk i Ecomerden for sjette gang i forrige uke. Kvalitetslederen kan fortelle at fisk produsert i Ecomerden er mer robust enn fisk produsert på tradisjonell måte i åpne merder. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskegruppen kommer fra Sol Smolt og består av ca. 150 000 stk 0-åringer med en snittvekt på ca. 85 gram. 

Sissel Kråkås, kvalitetsleder i Sulefisk forteller til Kyst.no at hun nylig var på smoltinspeksjon hos Sol Smolt i Solund og sier smolten så fin ut.

- Vi gleder oss til å følge den nå når den har kommet i sjøen, sier hun.

Mer robust fisk

Dette er Sulefisk sitt sjette utsett i Ecomerden. Den første gangen var i 2015. Her har selskapet erfart lusefri produksjon i den tiden fisken har gått i Ecomerden og det i seg selv mener Kråkås er helt fantastisk. I tillegg til at de har hatt lite sykdom på «Eco-fisken», opplever de at fisk fra Ecomerden er mer robust enn fisk produsert på tradisjonell måte i åpne merder. 

Utsikt fra Ecomerden. Foto: Rafal Lamert, driftstekniker i Sulefisk.

- Vi mener å se et mønster der «tidlig innsats» bidrar positivt i den videre utviklingen av laksen. Det vil si Ecofisken i forhold til smolt i tradisjonelle merder er mer robust både i tiden han er i lukket merd og senere i åpne merder. Observasjonene skriver seg til dødlighet, sykdomsforløp og kvalitet, men er fremdeles på et subjektivt nivå og systematisk oppfølging er mangelfull.

Dette er observasjoner gjengen i Sulefisk mener er viktig å «forske» videre på. Å følge opp fiskens utvikling på et analytisk nivå med hensyn til  ulike parameter for fiskehelse, kvalitet og robusthet der en sammenligner observasjoner og resultat fra Eco-fisk med tradisjonell smolt/laks vil kunne være et svært viktig bidrag til akvakulturbransjen, mener selskapet.

Tøffe utfordringer

På tross av lovende observasjoner på Eco-fisken sin utvikling, har selskapet også hatt et par tøffe utfordringer knyttet til produksjon i Ecomerden. Våren 2018 førte glassmaneter til store gjelleproblemer hos postsmolten i Ecomerden. «Eco-fisken» måtte dermed sendes til slakteriet med en vekt på < 1 kg.

Oppgradering av landbasen til Sulefisk på Eide. Foto: Sissel Kråkås.

- Dette var trist, men hell i uhell hadde eksportøren vår kunder som var interessert i så liten fisk og det var godt å vite at fisken til tross for at den var så liten likevel kunne benyttes til mat. Det er alltid trasig, både med omsyn til økonomi og etikk, dersom fisk må destrueres. 

For å unngå et lignende scenario har Sulefisk ved senere generasjoner valgt å flytte fisken fra Ecomerden til åpen sjølokalitet før mellom annet manetoppblomstring.

Stod i fare for å destruere all postsmolt

Noe av det mest kritiske de har opplevd med hensyn til produksjon i Ecomerden var våren 2020. Da fikk Eco-fisken påvist PD mens den fremdeles var i Ecomerden og selskapet kunne derfor ikke flytte den som planlagt til lokaliteten deres «Guleskjeret». Sulefisk stod da i fare for å måtte destruere all postsmolten da fisken var blitt så stor at de av omsyn til fiskevelferd- og helse ikke kunne produsere den videre i Ecomerden.

Sissel Kråkås er kvalitetsleder i Sulefisk. Hun sier fisken i Ecomerden er robust og har hatt lite sykdom, men de har møtt på noen utfordringer. Foto: Privat.

- Heldigvis fikk vi i samarbeid med Engesund Fiskeoppdrett AS dispensasjon til å flytte fisken til Engesund sin lokalitet Langøy her i Solund. Bakgrunnen for dette var at Engesund nettopp hadde fått påvist PD på en smoltgruppe ved lokaliteten. Dermed fekk de ikke satt sin egen friske smolt ut på lokaliteten og hadde derfor ledig kapasitet for annen PD-sjuk fisk.

På Langøy har Engesund sine folk røktet Eco-fisken videre for Sulefisk frem til den var leveringsklar nå i desember.

- Det er svært gledeleg for alle i Sulefisk å høre at Eco-fisken presterte bra på Langøy. Det viser seg at den har hatt et mildt sykdomsforløp med lav dødleghet og god tilvekst. For å unngå den smitterisikoen det er å frakte fisk med PD langs kysten valgte vi å bruke Norwegian Gannet i forbindelse med levering av fisken. Alt i alt endte altså det hele godt og vi i Sulefisk er takknemlige for det gode samarbeidet vi har hatt med Engesund, påpeker hun. 

Kaldt vann fra dypet

- Hvordan spiller temperaturen inn i Ecomerden utover våren? Blir den lavere enn åpen merd, og spiller det inn på veksten?

- Med hensyn til temperatur i Ecomerden så vil denne være lavere enn temperaturen i åpne merder på våren. Dette fordi vannet i Ecomerden blir pumpet inn på ca. 28 meters dyp og vil derfor være kaldere enn høyere oppe i vannsøylen. På tilsvarende måte vil den gjerne være høyere på vinterstid. Temperaturforskjellen mellom Ecomerden og åpne merder påvirker naturlig nok veksten til smolten siden laksen er vekselvarm. Dette ser vi også på vekstkurven til smolten, men vi vurderer ikke dette som en utfordring, påpeker hun.

Kråkås sier Sulefisk kjemper på lik linje med mange andre oppdrettere med lus, sykdom og lave laksepriser.

- Vi er bekymret for fremtiden dersom lakseprisene ikke stiger til over produksjonskost, forteller hun avslutningsvis.