Sjøsetting på Leirvik, Stord av Ecomerden R30 med oksygengeneratorer for Eide Fjordbruk. Foto: Ecomerden

Ny semilukket merd til Eide Fjordbruk

Eide Fjordbruk er de første som får den semilukkede Ecomerden med integrert oksygenproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Merden ble sjøsatt fra Leirvik på Stord og slept til lokaliteten på Ospeneset i Fensfjorden i løpet av helgen.

Dette er den tredje Ecomerden R30 i rekken på 30 000 kbm. De to første ble levert til Osland Havbruk, og er i drift i Sognefjorden.

Eide-merden har egen oksygenproduksjon, der det er mulig å ta inn sjøvann fra 46 meters dyp. I tillegg kan sjøvann tas inn høyere oppe i vannsøylen.

- Den semilukkede merden har seks individuelle sjøvannsinntak med maks gjennomstrømning gjennom merden på 6 kbm i sekundet. Hvert inntak i merden har egen regulering av vannstrømmen, som kan sikre en jevn strømningshastighet i hele merdvolumet.  Til nå har det aldri vært problemer med CO2. Den store vannføringen er årsaken, og siden vannet skyves gjennom hele merdvolumet, vil strømforbruket være lavt, skriver Jan Erik Kyrkjebø, daglig leder i Ecomerden.

Fleksibel dukpose

Ecomerden R30 slepeklar fra Leirvik, Stord til lokaliteten Ospeneset i Fensfjorden. Foto: Ecomerden

Til sammenligning vil RAS-anlegg ha tre ganger større strømforbruk for å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrømming. Vannstrømmen tilpasses fiskestørrelsen med en enkel manøvrering fra flytekragen.

Merden består videre av en tett fleksibel dukpose som omslutter en røktenot opphengt i flytekragen. Kyrkjebø skriver at Ecomerden driftes derfor slik næringen er vant med i en åpen merd.

Røktenoten skal sikre at merden har en dobbelvegg og at fisken fortrenges skånsomt ved å benytte perlesnor. Levering av fisk skjer ifølge Kyrkjebø effektivt og skånsomt med drift på pumper og oksygentilførsel.

- Merdkonstruksjonen er patentert for 10 år siden og vil bli sertifisert etter den nye NS 9415-forskriften med laveste risikoklasse. Denne sertifiseringen trer i kraft fra nyttår og har flere skjerpende krav, deriblant må alle semilukkede merder dokumentere tilstrekkelig overtrykk i merdposen i tillegg til å ha reserveoppdrift ved punktering av flytekragen og ved store salinitetsforskjeller på lokaliteten.

Testet gjennom 10 produksjonssykluser

Ecomerden R30 på lokalitet i Sognefjorden hos Osland Havbruk. Foto: Ecomerden

Ecomerden R30 skal være en av få lukkede merdkonsepter som tilfredsstiller disse nye krav for lokaliteter opp til 2,5 meter signifikant bølgehøyde og 2 knop strøm.

Flytekragen er utformet som en stiv 12-kantet ring i sjøvannsbestandig aluminium med 12 avdelte vanntette pongtonger, som gjør merdkonstruksjonen lett og robust.

I tillegg er merden utstyrt med nødstrømsaggregat og nødoksygentilførsel, som sikrer at merden har et konstant oppdrettsvolum intakt, og at den gode fiskevelferden opprettholdes.

- Den første Ecomerden ble først installert hos Sulefisk for 6 år siden, i en mindre versjon. Totalt til nå har merdkonseptet vært uttestet gjennom 10 produksjonssykluser med fantastiske biologiske resultater.

- En god start på livet

Kyrkjebø mener at postsmolt fra Ecomerden er mer robust og gir et betydelig potensial til økning av EBIT. Dette først og fremst i form av høyere slakteutbytte og reduserte avlusinger.

- Selv med en enkel Ecomerd R30 på lokaliteten, i tillegg til åpne merder i siste del av produksjonsfasen, er det et betydelig forbedringspotensial kontra kun åpne merder.

- Smolten får en god start på livet i sjøen med stabile og optimale strøm og oksygenforhold uten stress og avlusninger. God røkting og foring kan igjen komme mer på dagsorden enn å planlegge avlusninger. 

Ecomerd-sjefen skriver at merden har hatt en kjempegod respons under og etter AquaNor-messen i år, der selskapet har inngått avtaler på levering av flere større prosjekter i inn og utland.