Ecomerden har designet en lukket merd  som kan brukes for hold av stamfisk eller som slakte/ventemerd. Illustrasjon: Ecomerden.
Ecomerden har designet en lukket merd som kan brukes for hold av stamfisk eller som slakte/ventemerd. Illustrasjon: Ecomerden.

Ecomerden lanserer lukket slaktemerd/stamfiskmerd

Selskapet har utviklet en lukket enhet som blant annet skal forhindre lusesmitte fra slaktemerdene. - Den er utviklet på forespørsel fra næringen, forteller gründer Jan Erik Kyrkjebø til kyst.no.

Publisert

For snart tre år siden ble piloten av Ecomerden satt i drift for postsmoltproduksjon hos Sulefisk. Siden da har de prosjektert en oppdatert, kommersiell versjon av den lukkede merden, og nå har de også designet en lukket slakte-/stamfiskmerd.

- Teknologien på stamfisk og slaktemerden skiller seg noe på formålet men konstruksjonsmessig er merden lik, forklarer Kyrkjebø.

Han forteller at man med merden kan redusere smitte fra slaktefisken og unngå lusepåslag på denne. For stamfiskens del får man flyttet arealbruken til sjø.

- Da merden har fire bur skal den bidra til enkel sortering av fisk, og avfall blir renset så man slipper utslipp ved disse gjerne grunne lokalitetene, sier han.

- Disse merdene har et noe annet design og er blant annet firkantet og ikke runde slik som Ecomerden. Hvorfor det?

- Man har ikke behovet for samme strømsettingen hos slaktefisk som man har hos smolt, da fisken her gjerne bare skal være her i en kort periode. I tillegg er det en enklere konstruksjon mer lik stålmerdene som man i hovedsak brukte før ringene, forteller han.

Jan Erik Kyrkjebø jobber stadig med utvikling av lukket teknologi. Foto: Linn Therese S Hosteland.
Jan Erik Kyrkjebø jobber stadig med utvikling av lukket teknologi. Foto: Linn Therese S Hosteland.

- Gode erfaringer med Ecomerden

Når det gjelder Ecomerden forteller Kyrkjebø at både teknologien og biologien i Ecomerden fungerer, uten problemer med lus eller rømning.

- I tillegg en mulighet for betydelig reduksjon i produksjonskostnadene over en hel generasjon. Dette forutsetter selvfølgelig normal drift uten sykdom og uforutsette hendelser, sier han, og legger til at man med luse-kostnader på mer enn 3-4 kroner per kilo trolig har en billigere postsmolt- produksjon i Ecomerden.

Han forteller også at to års utprøving har vist 99% overlevelse fra 100 gram til ett kilo.

- Det er ikke dokumentasjon på at RAS-anlegg er en bedre biologisk eller mer driftsikker løsning enn produksjon av postsmolt i Ecomerden. Vi kan også rense sjøvann inn og ut, sier han.

Vil unngå konkurransevridning

Kyrkjebø mener myndigheten burde vurdere muligheten til å gi dispensasjon til produksjon av postsmolt i lukkete merder på lik linje med RAS på land opptil ett kilo.

- Dersom ikke, kan det blir konkurransevridende for norsk oppdrettsnæring i forhold til i utlandet.

- Tilsvarende bør man vurdere om det er behov for to måneder brakklegging dersom man har en lukket fase gjennom generasjonen i sjøen. Da vil det være mulig med bærekraftig vekst, sier han og legger til at de under Aqua Nor vil dele flere resultater fra Ecomerden og presentere den nye merden.

Les også: Slik har det vore å bruke Ecomerden