Jan Erik Kyrkjebø. Foto: Linn Therese S Hosteland.
Jan Erik Kyrkjebø. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Implementerer ny teknologi på lukket merd

Selskapet Ecomerden har i løpet av det siste halvåret fokusert på å optimalisere teknologien i deres lukkede merd, noe som har resultert i flere nyvinninger. - Vi har nå utviklet flere løsninger med tanke på et optimalt miljø for fisken i hele produksjonssyklusen, uten behov for å ta fisken ut, melder daglig leder Jan Erik Kyrkjebø.

Publisert

Det første utsett av fisk i pilotmerden Ecomerden ble gjennomført høsten 2015 og var vellykket fra 100 gram til 1 kg, om man ser bort fra en massiv manetopplomstring i juni 2016, som forårsaket at fisken måtte fjernes fra merden.

- Nå er det satt ut ny smolt i pilotmerden og Sulefisk vil konsentrere seg om en en ren postsmoltproduksjon i Ecomerden. Det ser bra ut slik som fjordårets utsett, skriver daglig leder i Ecomerden Jan Erik Kyrkjebø.

Han forteller at resultatene fra første utsett har vist at luseproblematikken kan løses med lukkede merder.

- Samtidig er det mulig å oppnå høy overlevelse, en god vekst og en fôrfaktor på 0.8 på postsmolt opp til ett kilo. Erfaringene har vist at konseptet Ecomerden har fungert svært bra både teknologisk og biologisk, konstaterer han.

- Løser flere ting

Det er flere utfordringer næringen sliter med som kan løses gjennom Ecomerden, mener han.

- Dette kan bidra til en lavere produksjonskostnad ved produksjon av postsmolt. Vi har nå utviklet flere løsninger med tanke på et optimalt miljø for fisken i hele produksjonssyklusen, uten behov for å ta fisken ut.

Ro Server ved Ecomerden. Foto: Sulefisk.
Ro Server ved Ecomerden. Foto: Sulefisk.

- Ved å produsere smolt opp til ett kilo i lukket merd, vil man kunne oppnå robust fisk som står seg bedre i den åpne siste vekstfase. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av MTB, lavere dødelighet og lavere produksjonskostnader også i siste vekstfasen.

Det påpekes at det nå er publisert flere offentlige rapporter, der resultatene underbygger at postsmoltproduksjon i lukkede merder langt på vei konkluderer positivt, etter at flere pilotprosjekter er gjennomført i full skala.

- Så lenge det kan dokumenteres god fiskevelferd og minimal risiko for rømning, åpnes det for dispensasjon til å produsere et betydelig større antall postsmolt og da til en redusert finanskostnad per kilo. Vi har flyttet settefiskanlegget på sjøen i stedenfor på land. Dette blir mye billigerer.

Optimaliserer teknologi

Selskapet har i løpet av det siste halvåret fokusert på å optimalisere teknologien, noe som har resultert i flere nyvinninger som skal lanseres i den neste generasjon Ecomerden. En av disse er utviklet et nytt inntaksfilter for å holde maneter, lus og andre uønskete mikropartikler ute fra merden til enhver tid.

Den nye Ecomerden. Foto: Ecomerden.
Den nye Ecomerden. Foto: Ecomerden.

- Filteret skal nå testes ut i 100% skala før det skal standardiseres. Kunder kan da minimere risiko for denne slags utfordringer. Det monteres på inntaksledningen og holdes automatisk rent med et roterende spylerør som spyler sjøvann med høyt trykk fra innsiden og ut. Samtidig vil hovedvanninntaket gå uavbrutt. Det er også vedlikeholdsvennlig og kan enkelt å tas opp tiil overfalten uten at produksjonen i Ecomerden forstyrres.

Han påpeker så at man i den lukkede merden kan temperaturen reguleres for optimal vekst.

- Selskapet vil også lansere en fleksibel inntaksledning slik at inntaket kan senkes opp og ned etter årstiden. På denne måten kan også vanntemperaturen inne i Ecomerden holdes på et optimalt nivå etter årstiden. Praksis har vist at dette kan gi en bedre vekst.

På ferskvann og saltvann

Dersom man har ferskvann tilgjengelig, har Ecomerden også utviklet en enkel løsning på injisering av ferskvann.

- Dette kan gjøres så og si uten ekstra kostnader for driften. Utstyret er allerede intakt med dagens løsning og vil være et viktig om det skulle skje en AGD-påvisning. En annen fordel kan være å regulere saltinnholdet i den tidlig smoltfase med henhold til PD.

Kyrkjebø viser til at det trengs kun en ekstern ferskvannspumpe med lav effekt som tilfører ferskvann og samtidig blander inn oksygen fra det allerede eksisterende oksygenanlegget.

- Saltvannet presses så nedover og ut gjennom avfallsløpet i bunnen av Ecomerden. Denne prosessen kontrolleres ved at Ecomerden er utstyrt med en strupeventil i bunn og et separat partikkelavfallsløp.

Som for inntaksfilteret er fremgangsmåten for ferskvannsinjisering patentsøkt. Fra 2010 har Ecomerden AS godkjent patent på konseptet stiv flytekrage, vannfordeling og dobbelvegg.

- Etter 6-7 år med utvikling og gode erfaringer etter uttesting , skal Ecomerden AS nå kommersialiseres. Flere Investorer har i denne anledning vist sin interesse for selskapet. Med Ferrarri på laget, er Ecomerden AS nå klar for gjennomføring av en større satsing, konkluderer han.

  • Som for inntaksfilteret er fremgangsmåten for ferskvannsinjisering patentsøkt. Fra 2010 har Ecomerden AS godkjent patent på konseptet stiv flytekrage, vannfordeling og dobbelvegg.
  • Serge Ferrarri SA, som produserer den tette posen, sprutskjermer og tett overbygg i Ecomerden er en av verdens ledende dukprodusenter. Ferrarri ønsker å bidra med nødvendig kapital i den videre oppbygging av Ecomerden AS.
  • Ecomerden har en høy grad av sikkerhet mot rømning pga røktenota i senter og som gjør det svært effektivt å ta ut fisken.
  • Flytekragen i stål har doble forankringsklyss, 20 vanntette skott og en betydelig reserveoppdrift. Den tette veggen har en slitestyrke på 30 tonn pr. lengdemeter og som gror sakte.