Laks på is.
Laks på is.

Lakseproduksjonen ned 9 %

Det har vært en nedgang i lakseproduksjonen på ni prosent hittil i år. - Til tross for at sjøtemperaturene var noe høyere, gjenspeiles dette verken i fôrforbruket eller i tilveksten til fisken, ifølge Sjømat Norges Produksjonsforum.

Publisert

Tall fra Sjømat Norges Produksjonsforum, viser at det  har vært en nedgang i lakseproduksjonen i Norge på nærmere ni prosent eller cirka. 45.000 tonn første halvår i år sammenlignet med fjoråret. Også i juli var produksjonen ca. 5.000 tonn lavere enn i juli 2015.

lakseproduksjon_juli
lakseproduksjon_juli

Leder Edmund Broback peker på at den svakere produksjon sammen med lavere snittvekt på slaktefisken, har gitt utslakting av flere individer hittil i år enn forventet. Mengden fisk som nå står i sjøen for slakt resten av året og første halvår 2017 er dermed redusert til tilnærmet samme nivå som i 2015.

- Forutsatt samme tilvekst- og slaktemønster resten av året som i 2015, vil slakteuttaket for 2016 bli redusert med over 5% i forhold 2015. Ved inngangen av året hadde vår prognose en reduksjon på 3%, sier Broback i en pressemelding.

Mengden fisk som nå står i sjøen og ennå ikke er tatt ut, er tilnærmet på samme nivå som i 2014, nærmere bestemt én prosent høyere. For utsettene fra 2014 som skal slaktes framover, er antall fisk det samme, mens gjennomsnittsvekten ligger to prosent høyere.

-  I vår analyse av størrelsesfordelingen ser vi at det er færre antall fisk på fire kilo og mer. Vi må forvente at utbudet av fisk totalt sett fortsatt vil ligge under fjoråret, sier Broback.

Produksjonsforumet melder også at til tross for at sjøtemperaturene var noe høyere, gjenspeiles dette verken i fôrforbruket eller i tilveksten til fisken.

Oppdaterte Akvafakta for juli finner du her.