Prosjektleder i Egga Utvikling, Nicklaes Damkær Thomsen ønsker mer penger og arbeidsplasser lokalt i Nordland.

En felles lagseier for havbruksnæringen i nord.

Havbruksnæringen i Nordland får tre millioner til å styrke leverandørutviklingen og legge igjen mer penger lokalt, melder Egga Utvikling.

Publisert

“Leverandørutvikling Havbruk Nord» som har hatt geografisk fokus på Troms og Finnmark har igjennom flere år levert resultater som har vist at samarbeid mellom oppdrettsselskaper og leverandører gir store ringvirkninger. Nå får også Nordland sin versjon på grunn av samarbeid mellom KPB i Bodø, Egga Utvikling i Lofoten og Vesterålen og Sentrum Næringshage på Helgeland.

- Vi trenger et solid økosystem av leverandører av høy kvalitet, for å styrke havbruksnæringen i Nordland i sin helhet. Hovedmålet er å øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, i tillegg vil prosjektet ha fokus på samarbeid mellom leverandører, oppdrettsselskaper og kompetansemiljø. Det vil kunne bidra at det legges igjen mer av penger og arbeidsplasser lokalt, sier prosjektleder Nicklaes Damkær Thomsen i Egga Utvikling i en pressemelding.

Prosjektet har fått støtte over Arktis 2030, og tildelingen av disse prosjektmidlene er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som har som formål å ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima.

- Vi er opptatt av å styrke den lokale verdiskapingen knyttet til havbruk og denne tildelingen vil bidra positivt til dette. Å bygge nettverk og innovasjonskultur slik at innovasjonssystemet rundt havbruksnæringa styrkes, er et viktig ledd i å få til mer verdiskaping, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF)

Nettverket skal bestå både av de store og mindre aktørene i økosystemet og ønsker leverandører, oppdrettsselskaper og kompetansemiljø fra Salten i sør til Vesterålen i nord i Nordland:

- Egga Utvikling er prosjekteier, men for å ha god tilstedeværelse og gode synergier samarbeider vi med KPB og Sentrum næringshage. Dette er et massivt forarbeid som ligger bak, og kommer utifra behov fra næringen selv, sier Thomsen.

Nettverket har også tett dialog med “Leverandørutvikling Havbruk Nord» i Troms og Finnmark med Midt-Troms Næringshage som har utviklet den gode modellen som de bygger videre på.

- Dette er en seier for hele næringen i Nord-Norge, og beviser hva vi kan få til når vi jobber tett sammen, sier Thomsen.