Fra venstre: Kristine Moldenhauer Biseth, Cato Lyngøy, Kim Røssland, Svenn Idar Nordtveit og Arvid Skogseide.

Herde Kompositt blir Ovums egg-laboratorium

Ovum AS, selskapet bak oppdrettsløsningen Egget og eierne bak Herde Kompositt AS i Ølve i Kvinnherad, har inngått en prinsippavtale der Ovum får rett til å overta Herde Kompositt.

Helt siden Herde Kompositt ble valgt til å bygge den første pilotutgaven av Egget for Ovum, har det vært et tett og godt samarbeid mellom de to selskapene. Sammen har selskapene klart å levere et produkt som i den første produksjonssyklusen med postsmolt har vist unike resultater, ifølge selskapene selv.

- På bakgrunn av resultatene fra pilotegget ser vi nå at Ovum E2000 (pilotegget) ikke bare er en viktig utviklingsarena, men også et kommersielt produkt. I første rekke er E2000 tenkt for produksjon av postsmolt, men vi har også aktører som ser på muligheter for stamfiskproduksjon og som utvidelse av settefiskanlegg. Vi ser det som avgjørende å sikre produksjonskapasitet slik at vi på en troverdig måte kan levere Egget til de kundene som ønsker det, sier Cato Lyngøy, daglig leder i Ovum.

Kan bli serieprodusent

Selskapet skriver at Herde Kompositt har høyt kompetente medarbeidere som har lang erfaring med serieproduksjon av komposittkonstruksjoner. Selskapet er godt kjent som livbåtprodusent under ulike selskapsnavn som Harding, Schat-Harding og Palfinger. 

Herde Kompositt AS er en produksjonsbedrift med lang erfaring.

- Herde har derfor de beste forutsetninger for å bli serieprodusent av egg og vårt egg-laboratorium. Endelig avtale er forbeholdt en selskapsgjennomgang og styregodkjenning hos Ovum, sier Lyngøy.

Henter kapital

I forbindelse med kommersialisering er selskapet også i gang med en kapitalinnhenting som de håper å lande ikke alt for langt frem i tid. 

- Dette skjer i samarbeid med tilretteleggerne våre Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og Norne Securities. Målet er å hente inn kapital til å gjennomføre første trinn i kommersialiseringen av Egget og er en del av en offensiv kapitalstrategi for videre vekst, sier Lyngøy.

- For Herde Kompositt betyr denne avtalen at vi sikrer oss en unik mulighet til å være en del av et utrolig spennende industrieventyr. Ikke bare betyr dette trygghet for virksomheten i Ølve og alle arbeidsplassene her, men også et potensiale til å skape en industriutvikling med ringvirkninger for hele regionen. Vi er svært stolte av det vi har fått til sammen med Ovum og er veldig klare for å sette i gang neste fase i samarbeidet, sier Kim Røssland, daglig leder i Herde Kompositt.