Cato Lyngøy har tidligere uttalt at han tror det vil gå raskere å få realisert "egget" i storskala med Marine Harvest som aktiv medspiller. Foto: Pål Mugaas Jensen.

"Egget" har fått tildelt fire av 14 omsøkte konsesjoner

Fiskeridirektoratet fattet nylig vedtak om tilsagn på fire utviklingstillatelser til Marine Harvest Norway AS (MNH) for konseptet «Egget». Det mener selskapet er for få, og opplyser at vedtaket påklages.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet ga i november i fjor grønt lys for Marine Harvests konsept, Egget i et såkalt kvalifiserende vedtak, men direktoratet ville ikke tildele dem alle de 14 omsøkte tillatelsene.

Bedriften søkte opprinnelig om 14 tillatelser (10 920 tonn MTB) til utviklingsformål for konseptet "Egget".

Illustrasjon av "Egget" under vann. Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side.

Direktoratet skriver at "Det omsøkte prosjektet var delt opp i 3 faser, hvor man til slutt i en storskalafase ville teste konseptet med 10 enheter på 20 000 m3. Direktoratet har i vedtak 25. november 2016 avslått søknaden hva gjelder 10 av de 14 omsøkte tillatelsene".

Les også: Vil «trøkke til» med «Egget» 

Vil klage

Marine Harvest har i en kort børsmelding torsdag kveld opplyst at de ikke er fornøyd med vedtaket og vil påklage det. Utover børsmeldingen ønsker ikke konsernsjef Alf-Helge Aarskog å utdype selskapets beslutninger.

"Marine Harvest er glad for at myndighetene deler visjonen om at «Egget» representerer en potensiell ny produksjonsløsning innen lakseoppdrett som kan bidra til å videreutvikle lakseoppdrettnæringen. Men Marine Harvest vil påklage beslutningen i forhold til avslaget på de resterende ti utviklingstillatelsene for konseptet «Egget». Klagen vil bli sendt til Fiskeridirektoratet innen kort tid", kommer det frem i børsmeldingen.

Cato Lyngøy i Hauge Aqua, som fikk ideen om Egget har tidligere uttalt at konseptet kan bli skrinlagt dersom ikke Marine Harvest får alle de omsøkte tillatelsene. Les mer om dette her. 

Marine Harvest-sjef Alf Helge Aarskog har også tidligere uttalt til kyst.no at de er avhengige av størrelse for å lykkes.

Begrunnelsen for vedtak om delvis avslag var at Fiskeridirektoratet vurderer det som tilstrekkelig med én produksjonsenhet for å gjennomføre en «fullskala prøveproduksjon», og for å foreta nødvendig teknisk uttesting.

Direktoratet skriver at "MHN har i søknaden begrunnet biomassebehovet med at konkurransekraften bare kan evalueres ved konvertering av en hel lokalitet til nytt konsept og ved å utnytte den antatte skalaeffekten av redusert areal- og miljømessig fotavtrykk. Fiskeridirektoratet kom imidlertid frem til at dette ikke kan tale for at det tildeles tillatelser til en lokalitet med større MTB enn det som er gjennomsnittet for næringen (3 120 tonn – tilsvarer 4 tillatelser). Heller ikke økonomien i prosjektet ble vurdert til å tale for at det tildeles flere enn fire tillatelser".

  • “Egget” er en lukket teknologi som er formet som et egg. Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 % av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks. Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte flere store utfordringer for næringen, deriblant lus og rømming. I tillegg vil anlegget forsøke å samle partikulært materiale.
  • Løsningen utvikles for å bli et alternativ til dagens åpne merddrift, og rettes inn mot de skjermede kystnære områdene hvor næringen i dag opererer. Egget er en meget sterk konstruksjon og skal kunne tilpasses kravene på norske lokaliteter.
  • Målet med prosjektet er å løse utfordringene knyttet til lus og rømming. Prosjektet har også en ambisjon om en kraftig reduksjon av partikulært materiale fra anlegget. Dette vil både minimere det miljømessige fotavtrykket og redusere kostnadene. Resultatene fra prosjektet vil være offentlig tilgjengelig slik at det kan komme hele næringen til gode, opplyser selskapet.