Selskap som har en god ide til innovasjon, kan nå få drahjelp til å komme i gang med komersialisering. Illustrasjon av et allerede kjent grûnderkonsept, Egget. Illustrasjon: Hauge Aqua/Kreativ Side

Marine Harvest får utviklingstillatelser til fem "Egg"

Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet at Marine Harvest og "Egget" får tillatelse til å bygge fem "egg", noe som tilsvarer seks konsesjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marine Harvest søkte opprinnelig om 14 utviklingstillatelser for å realisere Hauge Aqua sitt lukkede konsept "Egget".

I fjor fikk selskapet delvis avlslag på søknaden, som ble tatt videre med sikte på tildeling av inntil fire tillatelser. Fire tillatelser tilsvarer full produksjon i tre "egg".

Marine Harvest påklagde så dette vedtaket, men direktoratet slo fast at de fra teknologisk ståsted, ikke fant noen grunn til å gi flere tillatelser, og sendte over klagen til NFD.

Etter en egen vurdering har departementet kommet frem til at Marine Harvest vil tildeles en biomasse til å utvikle fem egg, som kan testes i klynge-konseptet. Dette vil være produkjsonen av en prototype og fire "Egg". Dette tilsvarer seks tillatelser og en samlet MTB på 4680 tonn.

Departementet begrunner at dette skal være nok for å teste ut alle sider av utviklingsprosjektet, samt bidra til å ta dette konseptet videre fra utviklingsstadiet og frem mot kommersialisering.

Les også: Gleder seg til å komme i gang med ny fase for "Egget"

Kan bli dyrt 

Marine Harvest begrunner sin klage med at det er avgjørende å få teste ut en klynge med "Egg". Departementet skriver at de er enige i denne påstanden, men at de ikke ser det nødvendig å teste en klynge på ti egg, og en lokalitet av en så stor størrelse som Marine Harvest planlegger.

Illustrasjon av "Egget" under vann. Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side.

En annen grunn til at de påklaget vedtaket var den økonomiske investeringen prosjektet ville kreve.

Marine Harvest forventet en samlet investering på 573 millioner kr for å realisere konseptet ved tildeling av 14 tillatelser (drøye 40 millioner per tillatelse i gjennomsnitt). De mener at ved produksjon av færre enn ti egg, vil prisene per egg bli større, på grunn av manglende skalafordeler, og har beregnet et samlet investeringsbehov på 333 millioner kroner for kun fire tillatelser (drøye 83 millioner per tillatelse) .

Departementet skriver at de også ser på det som rimelig at skalafordelene vil gjøre investeringene mindre, ved en økt størrelse av prosjektet. De begrunner derimot at det er usikkert hvilken utstrekning effekten har.

Rabatten kan bli større enn investeringene

NFD skriver at tildeling av en utviklingstillatelse utgjør en betydelig rabatt, ettersom tillatelsene kan konverteres til alminnelige tillatelser dersom prosjektet tilfredsstiller forhåndsfastsatte målekriterier, mot et vederlag på 10 mill. kr per tillatelse.

I tidligere vedtak er det anslått at markedsverdien ligger et sted mellom 50 og 100 millioner kr og rabatten per tillatelse utgjør dermed anslagsvis mellom 40 og 90 millioner kr.

Hvis Marine Harvest får tildelt alle 14 tillatelser, vil dette kunne utgjøre en økonomisk kompensasjon verdt mellom 400 - 1 260 millioner kr, noe som framstår som vesentlig større enn de anslåtte ekstraordinære kostnadene knyttet til prosjektet.

Vedtaket fra departementet er endelig, og kan ikke påklages videre.