Eva Maria Kristoffersen og selskapet Egil Kristoffersen & Sønner er påvirket av lang saksbehandlingstid fra Statsforvalteren i Nord. Innføringen av en grunnrenteskatt har også forverret spillereglene for bedriften.

Fikk sin høyeste omsetning noensinne

På tross av et særdeles godt år, setter innføringen av en grunnrenteskatt store bremser på oppdrettslokomotivet i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Egil Kristoffersen & Sønner har hatt et godt år, der de oppnådde sin høyeste omsetning noensinne fra drift.

- Med dyktige og dedikerte ansatte kan vi se tilbake på første år med slaktefisk fra Gaukværøya med meget god tilvekst, lav dødelighet og et slaktetidspunkt som klaffet godt med høye priser på forsommeren, skriver selskapet i en melding.

Et av de beste årene

Tallene viser en omsetning på 585,9 millioner, driftskostnader på 408,4 millioner og et driftsresultat på 177,5 millioner. Resultat etter skatt var på 188,4 millioner. 

- Med dette vil 2022 stå som et av de beste økonomiske resultatene i bedriftens levetid. Dersom man inkluderer datterselskapet Nordland Akva AS ble endelig resultat etter skatt 193,2 millioner, heter det fra selskapet.

Selskapet gjorde flere investeringer i 2022, der de blant annet oppgraderte slakteri med ekstra kjøletank og ny fôrflåte til Hellfjorden. I tillegg investerte selskapet i fire hybridanlegg til flåter. 

- Alle flåtene våre er nå utstyrt med batteripakke for å redusere støy til omgivelsene og redusere forbruket av diesel framover.

Må utsette avgjørelser

Egil Kristoffersen & Sønner sier innføringen av en grunnrenteskatt ga nye rammebetingelser for likviditet og økonomi.

Dette har resultert i at selskapet har utsatt avgjørelse om utbygging av smoltanlegget deres i år til de har full oversikt over hvordan denne skatten vil påvirke likviditeten i selskapet. 

- Vi har behov for å justere på gamle lokaliteter og tilegne oss nye produksjonsområder og har ventet lenge på godkjenning av ny Kystsoneplan for Vesterålen, samtidig erfarer vi at Statsforvalteren i Nordland bruker lang tid på saksbehandling, og straffer oss for at vi ikke har mulighet til å forbedre plasseringen av lokalitetene våre. Dette bremser både våre muligheter for optimalisering av drift og er et generelt problem for næringsutviklingen i Nordland, kommenterer selskapet.